Boli, a trzeba pracować

58-letni rolnik z gminy Wierzbica ma żal, że KRUS nie przyznał mu renty rolniczej. – Według komisji nie jestem aż tak chory, ale ból kręgosłupa uniemożliwia mi pracę. Z czego mam teraz żyć? – pyta rozgoryczony rolnik.

58-letni pan Wiesław pracował na roli już jako młody chłopak. Sześć lat temu zaczął odczuwać bóle kręgosłupa. Wykonał badania i okazało się, że cierpi na przepuklinę odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Nie jest to rzadka dolegliwość. Może dotyczyć zarówno osób pracujących fizycznie, ale też takich, które prowadzą siedzący tryb życia. Pan Wiesław twierdzi, że bóle kręgosłupa są nie do wytrzymania i uniemożliwiają mu od jakiegoś czasu pracę na roli. Mówi, że najgorzej jest, gdy musi coś dźwigać, a w pracy w gospodarstwie rolnym nie sposób tego uniknąć. Pan Wiesław twierdzi, że czuje się jak wrak człowieka i dlatego postanowił starać się o rentę.

– Ukończyłem szkołę przyzakładową, a mój staż pracy to 43 lata – mówi pan Wiesław. – Przez całe życie ciężko pracowałem i odprowadzałem składki. Teraz, gdy zdrowie uniemożliwia mi dalszą pracę miałem nadzieję, że dostanę rentę, ale nic z tego. Według KRUS świadczenie mi się nie należy i mogę pracować na roli. Sześć lat temu po raz pierwszy złożyłem wniosek. Nie przyznano mi wtedy renty. Na początku września tego roku złożyłem wniosek po raz kolejny. Znowu odmowa. Odwołałem się, ale komisja KRUS utrzymała decyzję wydaną w pierwszej instancji. Ich zdaniem mój stan zdrowia nie jest taki zły. Jak mam pracować, skoro nie mam na to siły i czuję ból za każdym razem, gdy coś podniosę? Odkładałem składki tyle lat, a teraz nic z tego nie mam.

W Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie odpowiadają, że aby otrzymać świadczenie należy spełnić określone przepisami warunki. Skoro pan Wiesław dostał odmowę przyznania renty rolniczej to znaczy, że ich nie spełnił.

– Za każdym razem decyzja prezesa KRUS odmawiająca prawa do renty rolniczej wskazuje w uzasadnieniu, który warunek nie został spełniony – informuje Patrycja Józefowicz, główny specjalista Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie. – W celu nabycia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym należy spełnić określone warunki. Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres – w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy powstała powyżej 30 roku życia jest to okres 5 lat.

Kolejny warunek to trwała lub okresowa całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczona przez Lekarza Rzeczoznawcę KRUS lub w drugiej instancji przez Komisję Lekarską KRUS. Całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powinna powstać w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w ciągu osiemnastu miesięcy od ustania tego ubezpieczenia. Od decyzji Prezesa KRUS przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, które składa się za pośrednictwem KRUS w terminie trzydziestu dni od otrzymania decyzji. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here