Borowica z nową drogą

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Borowicy na odcinku od zabytkowego kościoła do granicy zabudowy.

Inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. – Wykonano następujące elementy robót: oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczeń, wykonanie poszerzenia istniejącego utwardzenia, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy – wylicza Karol Stęplowski z gminy Łopiennik Górny.

Parametry przebudowanej drogi: szerokość jezdni – 3,50 m, szerokość poboczy – 0,75 m, odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocza. Zmieniono nawierzchnię z tłuczniowej na asfaltową, wykonano mijanki oraz pobocza dla pieszych. Roboty wykonała firma Wod-Bud z siedzibą w Kraśniku. Prace pochłonęły 597 tys. zł, dotacja z budżetu państwa wyniosła 358 tys. zł. (k)