Brakujący dywanik położą wspólnie

Jest szansa, że dzięki porozumieniu samorządów uda się wyremontować ostatni odcinek ulicy Krępieckiej

Powiat Świdnicki, Miasto Świdnik i Gmina Mełgiew wspólnymi siłami chcą naprawić ostatni zrujnowany fragment ulicy Krepieckiej. Nowa nawierzchnia pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym roku.


W ubiegłym roku gmina Mełgiew wspólnie z powiatem świdnickim wyremontowała część ulicy Krępieckiej po stronie gminy. Z kolei miasto w tym roku po zakończeniu budowy kolektora deszczowego, który przebiega m.in. właśnie pod ul. Krępiecką, naprawił nawierzchnię tej drogi od strony Świdnika. Do remontu został jeszcze tylko zniszczony 200-metrowy odcinek, znajdujący się na terenie Świdnika i Mełgwi, Dlatego powiat zaproponował władzom obydwu samorządów, żeby remont dokończyć wspólnie.

– Mając na uwadze dotychczasową wzorcową współpracę poprosiliśmy o informację, czy Mełgiew i Świdnik są w stanie partycypować w kosztach (po 1/3 inwestycji). Według szacunków potrzeba ok. 100 tys. złotych – informuje starosta świdnicki Łukasz Reszka.

Pierwsze rozmowy w tej sprawie już się odbyły. Ostateczna decyzja zapadnie w najbliższym czasie.

– Chcemy naprawić drogę, dlatego uważamy, że partycypacja w kosztach remontu jest dobrym pomysłem i zamierzamy to w najbliższym czasie zaproponować naszym radnym gminnym i z tego, co już wiem, nikt nie będzie protestował. Mamy możliwości i pieniądze zabezpieczone w budżecie na takie działania – mówi Magdalena Wójcik, wójt gminy Mełgiew.

– My też na najbliższej sesji rady zaproponujemy radnym współfinansowanie tej inwestycji – zapewnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju.

Jest szansa, że kierowcy jeszcze w tym roku pojadą nową nawierzchnią na całej długości ulicy. JN