Bronek miał branie

Bardzo udana rekrutacja cieszy dyrektora I LO, Stanisława Stefańczyka

Świdnickie szkoły ponadgimnazjalne kończą rekrutację. Najwięcej pierwszoklasistów 1 września przybędzie w I LO, gdzie udało się utworzyć nie trzy, jak wstępnie założono, a cztery klasy.


– Jestem zadowolony z tegorocznej rekrutacji, choć zawsze mogłoby być lepiej – mówi skromnie Stanisław Stefańczyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.
Największym zainteresowaniem wśród tegorocznych absolwentów gimnazjów składających podanie do „Bronka” cieszyła się klasa matematyczna. Chętnych do niej było tak wielu, że zapadła decyzja utworzeniu dwóch oddziałów o tym profilu. Poza tym powstanie też klasa humanistyczna i językowa-menadżerska. Średnio klasy będą liczyć po 24 uczniów.
W II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego powstaną 3 klasy pierwsze (matematyczna, biologiczno-chemiczna i humanistyczna z edukacją medialną), choć wstępnie zakładano, że powstanie jeszcze jeden oddział.
– Generalnie jesteśmy zadowoleni z rekrutacji. Obecnie trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Na rozpatrzenie podań czekają pojedyncze osoby. Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa biologiczno-chemiczna, choć jak się okazało, matematyczna też. Cieszy nas także, że zainteresowanie – bo, to jest zmiana w stosunku do tego co było – klasą humanistyczną. Humanistyka nie jest modna, ale cieszymy się, że dobrzy uczniowie, z dobrymi wynikami, zdecydowali się „pójść za głosem serca” i wybrali taki profil – mówi Magdalena Skwarczyńska-Zuch, wicedyrektor II LO.
W tegorocznej ofercie „Baczyńskiego” była jeszcze klasa geograficzno-językowa, ale chętnych do niej było niewielu.
– Uwzględniliśmy tę klasę, bo „moda” i zapotrzebowanie są różne. Dajemy uczniom wybór: klasa geograficzno-językowa lub humanistyczna. Czasem te klasy łączymy. W tym roku zainteresowanie klasą geograficzną było małe. Jednak uwzględniając dane demograficzne, te trzy klasy, to jest taka wersja optymalna – dodaje wicedyrektor placówki.
Rekrutację powoli kończą także szkoły zawodowe i technika. W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku na pewno powstaną trzy oddziały, choć niewykluczone, że uda się skompletować jeszcze jedną klasę. Najszybciej udało się skompletować klasę o profilu technik-informatyk. Trzy klasy chce utworzyć również Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida, choć niewykluczone, że liczba ta zostanie zmniejszona do dwóch. (w)