Bronowice czekają na kulturalne centrum

Bronowickie Centrum Kultury miałoby powstać w miejscu dawnego sklepu przy ul. Łabędziej 15

Społecznicy z Bronowic działający w tamtejszej Radzie Dzielnicy oraz Społecznym Komitecie Mieszkańców – Bronowice od lat zabiegają o wybudowanie na terenie dzielnicy domu kultury z prawdziwego zdarzenia. Ratusz też widzi taką potrzebę. Rozpoczął procedurę wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zapowiada, że będzie szukać pieniędzy na jej realizację, bo właśnie w ich braku jest największy problem. Tak dużych środków własnych w budżecie nie ma i prędko raczej nie będzie.

Zdaniem społeczników z Bronowic obecna formuła Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, mieszczącego się w bloku mieszkalnym przy ul. Krańcowej, już dawno się wyczerpała, gdyż ze względu na uciążliwości dla mieszkańców bloku oraz ograniczenia lokalowe DDK nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej oferty kulturalnej dla wszystkich grup mieszkańców.

Społecznicy zabiegają o budowę nowego, specjalnie przygotowanego pod funkcje kulturalne, obiektu w miejscu dawnego sklepu przy ul. Łabędziej 15. Miasto już wcześniej wstępnie zaakceptowało tę lokalizację, ale do dziś nie powstał nawet ostateczny projekt obiektu.

– Jest to dla nas od lat, po krytej pływalni, która powstała przy ul. Łabędziej, inwestycja priorytetowa. Będziemy o nią, jak o basen, zabiegać, do skutku, bo obecnie społeczność naszej dzielnicy, właściwie w każdym wieku, ale przede wszystkim dotyczy to osób dorosłych i starszych, pozbawiona jest właściwej oferty kulturalnej – mówi Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Miasto zapewnia, że nie rezygnuje z tej inwestycji i mimo ograniczeń budżetowych prowadzi działania, dzięki którym powstać ma dokumentacja projektowa. – W związku z planami budowy Bronowickiego Centrum Kultury została opracowana wstępna koncepcja architektoniczna, zawierająca plan przyszłego obiektu, jego powierzchnię i inne podstawowe parametry techniczne. Aktualnie uruchomiona została procedura tzw. lokalizacji celu publicznego. Dopiero po uzyskaniu tej decyzji możliwe będą kolejne działania, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowej – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Urzędu Miasta.

Samo centrum ma być, zgodnie z przyjętymi założeniami, budynkiem o powierzchni użytkowej blisko 3 tys. m2. W projektowanej przestrzeni na parterze planuje się stworzenie zespołu pracowni, strefę seniora z zapleczem socjalnym, salę taneczną i sportową. Na pierwszym piętrze będą zlokalizowane m.in. studio nagrań, pracownia komputerowa i plastyczna. Koncepcja zakłada również stworzenie w budynku sali widowiskowo-kinowej wraz z zespołem pomieszczeń związanych z jej funkcjonowaniem.

Na razie nie wiadomo jednak, kiedy mogłaby ruszyć jego budowa. Jej koszt szacowany jest nawet na kilkadziesiąt milionów złotych, a takich środków w budżecie na budowę placówki kultury nie ma i raczej prędko nie będzie. Urzędnicy zapowiadają jednak starania o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Do ich otrzymania konieczne jest jednak wcześniejsze przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej.

Działania w celu pozyskania zewnętrznych funduszy na inwestycję czynią również sami społecznicy. Wystosowali m.in. w tej sprawie petycję do Ministerstwa Kultury. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here