Budowa w przyszłorocznych planach

Urząd Miasta Świdnik przygotowuje się do rozbudowy dwóch ulic. Chodzi o położoną w południowej części miasta ul. Kopera oraz ul. Pileckiego na os. Wschód.


Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę obu odcinków są już gotowe. Miasto przygotowało też wnioski o pozyskanie na ich wykonanie dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Dróg” na rok 2023. W ramach naboru samorządy mogą zgłosić maksymalnie dwie inwestycje, a pozyskana dotacja może wynieść 50 procent tzw. kosztów kwalifikowanych.

– Nie odkładamy projektów do szuflady. Mamy gotowe pozwolenie na budowę tych ulic i w przyszłym roku chcielibyśmy ruszyć z ich budową. W przypadku ul. Kopera, chodzi o brakujący odcinek, który połączy al. Solidarności z ul. Klonową i usprawni komunikację w tej części miasta. Mieszkańcom zabiegali o to – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Według przygotowanej dokumentacji powstać ma tu asfaltowa droga o długości około 120 m z chodnikiem z kostki brukowej po obu stronach. Drugim z zaplanowanych zadań jest budowa ul. Pileckiego na odcinku od istniejącej części ulicy do ul. Tymiankowej. W tym przypadku zaplanowano budowę ok. 250-metrowej asfaltowej jezdni i chodnik po jednej stronie oraz odwodnienie i oświetlenie.

Według wstępnych wyliczeń urzędników dokończenie ul. Kopera to koszt ok. 600 tys. zł, a Pileckiego ok. 1,7-1,8 mln zł. Dofinasowanie, jeśli gminie uda je się pozyskać, mogłoby wynieść ok. 1,2 mln zł. (w)