Budowa w ścisłym centrum

Środkowa i Kilińskiego to niewielkie ulice, ale położone w ścisłym centrum Świdnika. Wielu mieszkańców wykorzystywało je jako miejsce do pozostawienia samochodów. Ul. Środkowa stanowiła również dojazd do Przedszkola nr 6 i położonych w sąsiedztwie instytucji. W minionym roku zapadła decyzja o przeprowadzeniu gruntownego remontu obu dróg, tym bardziej że ich nawierzchnia była pełna dziur i wyrw. Przetarg na inwestycję ratusz ogłosił jeszcze w minionym roku. W grudniu było wiadomo, że za przebudowę obu ulic trzeba będzie zapłacić blisko 206 tys. zł.
Prace budowlane ruszyły w tym roku. W tej chwili są już mocno zaawansowane, bo wykonawca ma czas na zakończenie inwestycji do 29 maja. W związku z trwającą budową zmieniono również dotychczasową organizację ruchu na ulicach. W tej chwili mieszkańcy wjeżdżają w ul. Kilińskiego z ul. Wyspiańskiego, czyli „pod prąd” w stosunku do sytuacji obowiązującej przed remontem. Mieszkańcy zastanawiają się również, czy urzędnicy planują utrzymanie już na stałe obowiązującej obecnie organizacji ruchu. Ich pytania w tej kwestii przekazywał władzom miasta na ostatniej sesji radny Andrzej Krupa. Okazuje się jednak, że do obecnej organizacji ruchu mieszkańcy nie muszą się przyzwyczajać.
– Jest to rozwiązanie czasowe, podyktowane pracami remontowymi – tłumaczył Andrzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika. – Prace potrwają do końca maja. Wtedy przywrócimy istniejący wcześniej układ drogowy.
Po zakończeniu prac wygląd obu ulic zupełnie się zmieni. W przypadku ul. Środkowej przebudowa obejmie ok. 63 metry drogi. Na ulicy zostanie usunięta obecna nawierzchnia i położona nowa podbudowa. Po remoncie jezdnia będzie wykonana z kostki brukowej. Taka sama nawierzchnia została również zaplanowana na ul. Kilińskiego, przy czym w tym przypadku przebudowa obejmie ponad 100-metrowy odcinek jezdni. Przy obu ulicach zostaną również odbudowane fragmenty chodników. Wykonawca ma także odtworzyć tereny zielone i zamontować potrzebne oświetlenie. W przypadku ul. Kilińskiego powstanie również wybetonowany plac pod kontenery na śmieci i trzepak. Wykonawca wybuduje także nowe wjazdy do garaży.
Całe zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy, związany z przebudową ulic, ma się zakończyć do 29 maja. W drugiej kolejności ma powstać parking. Miejsca postojowe zostaną zlokalizowane na wysokości Przedszkola nr 6. Urzędnicy już ogłosili przetarg na tę inwestycję. Na oferty czekają do 27 kwietnia. Przedsiębiorca, który wgra postępowanie przetargowe, będzie mógł przystąpić do swoich prac dopiero po zakończeniu przebudowy ulic. Na wykonanie swojego zadania będzie miał trzy miesiące. (kal)

News will be here