Budowali Polacy czy obcy?

Donżon na Zamku Lubelskim nazywany dziś „basztą Daniela” ma zmienić nazwę na „Wieża Piastów”

Lubelscy radni PiS chcą już nie tylko dekomunizacji, ale i derusyfikacji miasta. Na pierwszy ogień idzie „baszta Daniela” na Zamku. Głosowanie w najbliższy czwartek.


Radni PiS i Marcin Nowak (WL) wnoszą o nazwanie wieży widokowej, znajdującej się na dziedzińcu zamku „Wieżą Piastów”.– Nie chodzi nam o ustawienie przy wieży tabliczki z podpisem, ale ujednolicenie nazewnictwa obiektów znajdujących się w przestrzeni publicznej – precyzuje radny Marcin Nowak. – Sam osobiście spotkałem się z różnymi źródłami, które w rozmaity sposób ją nazywają – dodaje.
Podpisani pod dokumentem radni zwracają się do prezydenta Krzysztofa Żuka o nieużywanie przez podległe mu jednostki błędnej, według nich, nazwy ,,baszta Daniela” lub „wieża Daniela”. Argumentują, że to nazewnictwo nie ma podstaw historycznych. – Z uwagi na lokalizację i czas budowy nazwa „Wieża Piastów” jest nazwą zasadną – czytamy w projekcie uchwały. Za oficjalną zmianą nazewnictwa wieży optuje także Wojciech Górski, właściciel firmy turystycznej, przewodnik, który jako pierwszy wystąpił o to do ratusza. Według niego nazywanie zamkowej wieży imieniem ruskiego księcia to umniejszanie zasług Polaków i nieprawdziwa wersja historii.
– Krzywdząca dla Polaków opinia, jakoby wieżę zamkową wybudował ruski książę Daniel, została wprowadzona przez rosyjska historiografię w okresie zaborów. Tę pełną szyderstwa metodę zniewalania i rusyfikacji Polaków trudno nawet nazwać historiografią. Jej celem było wywołanie u Polaków kompleksów, że to, co w dawnej Polsce było najlepsze, nie było dziełem ich przodków, tylko obcych – argumentował Wojciech Górski w apelu przesłanym w listopadzie ubiegłego roku do radnych rady miasta. Poruszona tym dokumentem, interpelację w tej sprawie złożyła radna Małgorzata Suchanowska (PiS). (EM.K.)