Buduje się

Gmina Gorzków zawarła umowy na realizację dwóch dużych inwestycji – budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP w Gorzkowie Osadzie wraz z placami zabaw w trzech miejscowościach oraz modernizację wiekowej remizy OSP w Gorzkowie Osadzie. Prace pochłoną w sumie ponad 3 mln zł.

Budowa boiska oraz ogólnodostępnych placów zabaw w Piaskach Szlacheckich, Antoniówce i Orchowcu kosztować będzie okrągły milion złotych. W 90% pieniądze pochodzić będą z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wykonawcą będzie firma Solid-Stet ze Szczecina.

– Jej zadaniem będzie wybudowanie wielofunkcyjnego, oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Z wstępnych deklaracji wykonawcy wynika, że chce zakończyć realizację inwestycji do końca sierpnia tego roku, a główne prace wykonywane będą podczas wakacji, kiedy w szkole nie ma dzieci – mówi Piotr Cichosz, zastępca wójta gminy Gorzków. – Takiego obiektu w Gorzkowie Osadzie dotąd nie było – podkreśla wicewójt.

W ramach tego samego projektu powstaną również trzy ogólnodostępne place zabaw – w Piaskach Szlacheckich, Antoniówce i Orchowcu.

Wiekowa remiza będzie jak nowa

Gmina podpisała również umowę z wykonawcą modernizacji remizy OSP w Gorzkowie-Osadzie. Ta inwestycja warta jest nieco ponad 2 mln zł i w 85% dofinansowana z „Polskiego Ładu”.

– Obiekt pochodzący jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego będzie poddany głębokiej przebudowie łącznie ze zmianami konstrukcji, elewacji, okien i drzwi, wykonaniem nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii – wylicza wicewójt Cichosz. – Ustaliliśmy, że przekazanie terenu budowy nastąpi po świętach wielkanocnych, a pierwsze roboty rozpoczną się w maju – zapowiada.

Prace potrwają do lipca przyszłego roku. Z inwestycji cieszą się nie tylko strażacy-ochotnicy, ale wszyscy mieszkańcy Gorzkowa, którzy na co dzień będą mogli korzystać z odnowionej remizy.

(kg)