Budujesz dom na działce rolnej? Będziesz miał problem z uzyskaniem kredytu

Aktualnie banki nie chcą udzielać kredytów na budowę domów na działkach rolnych, ponieważ nie mogą na nich ustanowić odpowiedniego zabezpieczenia hipotecznego! – To konsekwencja ustawy PiS, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 roku, która reguluje obrót nieruchomościami rolnymi – mówi Anna Kwiek, doradca kredytowy z Kancelarii Finansowej Krzysztof Nieznaj i Partnerzy w Lublinie.
Aktualnie grunty rolne o powierzchni powyżej 0,3 ha są zarezerwowane dla rolników, którzy spełniają określone warunki, takie jak kwalifikacje, staż czy miejsce zamieszkania. Ustawa umożliwia nabycie gruntów rolnych także bliskim rolników, samorządom, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz kościołom i związkom wyznaniowym.
Anna Kwiek podkreśla dwa problemy, z jakimi spotkamy się ubiegając o kredyt. Pierwszy to ustanowienie hipoteki.
– Według nowych przepisów suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może być wyższa od wartości tej nieruchomości, czyli posiadając działkę o wartości np. 50 tys. zł, w księdze wieczystej można wpisać hipotekę tylko na taką kwotę. Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel działki rolnej chce zaciągnąć kredyt na budowę domu, np. 200 tys. zł. Wówczas na obciążenie hipoteki taką kwotą nie pozwolą nowe przepisy. W tej chwili można ten problem rozwiązać proponując bankowi inne niż działka rolna zabezpieczenie kredytu, np. mieszkanie.
Drugi problem to określenie wartości rynkowej gruntów rolnych.

– Do tej pory rzeczoznawcy majątkowi wykorzystywali do wyceny historyczne dane transakcyjne. Zgodnie z nową ustawą rzeczoznawca majątkowy nie może bazować na transakcjach sprzed 1 maja 2016 r., jeśli stronami były osoby, którym nie przysługuje obecnie prawo zakupu gruntów rolnych. Również resort rolnictwa ogłosił plany nowelizacji ustawy do końca lipca 2016 – informuje Anna Kwiek, doradca kredytowy z Kancelarii Finansowej Krzysztof Nieznaj i Partnerzy w Lublinie. KB