Budżet bez obiecanek

Planowane od dawna dwie inwestycje w Buśnie i Strzelcach-Kolonii nie znalazły się w tegorocznym budżecie. Władze gminy czekają na ostateczne wyniki konkursów, do których złożono oba projekty, i decyzję o przyznaniu dofinansowania. Mimo to wójt jest dobrej myśli – jeśli nie uda się w tym, to na pewno w przyszłym roku. Budżet radni przyjęli bez słowa.

12.746.000 zł – na tyle zaplanowane zostały dochody gminy w projekcie budżetu na 2019 rok (w tym dochody majątkowe – 1.541.160 zł), zaś wydatki na 12.554.400 zł (w tym na inwestycje – 1.716.160 zł). Plusem z pewnością jest brak deficytu, mimo kilku dużych zadań do wykonania. Jak ustalono, nadwyżka zostanie zatem przeznaczona na spłatę kredytów.

– W 2019 roku nadal będą zastosowane szerokie zwolnienia podatku od nieruchomości: mieszkań i budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych. Podatek rolny, w związku z ogłoszoną ceną żyta przez GUS, wzrósł o 4,67zł (135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy), a podatek leśny został obniżony o 1,11 zł (42,24 zł za 1 ha). Pozostałe podatki i opłaty pozostają bez zmian – podkreślił na posiedzeniu rady Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole.

Najważniejsze inwestycje, jakie gmina zamierza zrealizować w 2019 roku, to: przebudowa ul. 3 Maja w Białopolu (115 tys. zł), instalacja c.o. w świetlicy w Raciborowicach (50 tys. zł), remont mostu na rzece Wełnianka w Busieńcu (60 tys. zł), a także zakup i montaż solarów oraz pomp ciepła (wartość zadania to 1.491.161 zł, z czego 1.142.426 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego). Przetarg na pompy ciepła został już rozstrzygnięty. Problem pojawił się przy instalacji solarnej – ofertę złożyła tylko jedna firma, proponując zbyt wygórowaną kwotę. Gmina ogłosiła przetarg ponownie i liczy, że tym razem uda się wyłonić odpowiedniego wykonawcę.

Choć o zagospodarowaniu zbiornika w Buśnie oraz budowie świetlicy w Strzelcach-Kolonii mówiło się od długiego czasu, mimo wcześniejszych planów, żadne z tych zadań nie zostało wpisane do projektu budżetu. Wciąż nie ma ostatecznej decyzji, czy uda się pozyskać dofinansowania na złożone projekty (jeden konkurs został powtórzony, a drugi jeszcze nie jest rozstrzygnięty). Jak zapewniał jednak Maruszewski, zarówno wycenianą na 800 tys. zł świetlicę, jak i zagospodarowanie zbiornika za ok. 340 tys. zł, uda się zrobić – jeśli nie w tym, to z pewnością w przyszłym roku.

Utrzymanie urzędu gminy w tym roku to koszt 1.403.000 zł, z czego 1.160.000 zł pochłoną płace urzędników i środki na organizację staży. Wydatki na oświatę to 3.583.000 zł, zaś 3.826.700 zł to koszty opieki społecznej (w tym 1.732.000 zł na „500 plus”).

Radni z dietami, sołectwo podzielone

Choć to projekt budżetu był głównym punktem poświątecznych obrad, w programie posiedzenia zlazły się jeszcze inne istotne kwestie, m.in. ustalenie stawek miesięcznej diety radnych. I tak, zgodnie z przyjętą uchwałą, przewodniczący rady otrzyma 1050 zł, jego zastępca – 630 zł, przewodniczący komisji stałej – 360 zł, wiceprzewodniczący komisji – 330 zł, a pozostali radni – po 300 zł. Co istotne, za każdą nieobecność na posiedzeniu z diety radnego potrącone zostanie 30 proc. stawki, a powód nieobecności jest bez znaczenia (pod uwagę nie będą też brane zwolnienia lekarskie).

Powód do zadowolenia mają z kolei mieszkańcy Maziarni Strzeleckiej, którzy kilka miesięcy temu wystąpili o podział sołectwa Horeszkowice na dwa odrębne (jedno z nich stanowiłaby ich miejscowość).

– Maziarnia Strzelecka jest położona w znacznej odległości od miejscowości Horeszkowice – głównej siedziby sołectwa, wobec tego zasadnym jest nadanie jej statusu odrębnego sołectwa – stwierdził na sesji Waldemar Szykuła, sekretarz gminy Białopole.

Temat był wielokrotnie poruszany na zebraniach rady gminy, a przeprowadzone konsultacje społeczne tylko utwierdziły samorząd w przekonaniu, że większość mieszkańców jest „za”. Uchwała o podziale została więc przyjęta jednogłośnie. Teraz pozostaje tylko kwestia uchwalenia statutów i wybrania nowego sołtysa. (pc)