Budżet i do tańca, i do różańca…

W miniony czwartek rozpoczęło się głosowanie w szóstej edycji świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy lotniczego miasta moją do wyboru 15 projektów, których wartość przekracza półtora miliona złotych.


– Dotychczasowe 5 edycji pokazały, że Budżet Obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Dlatego też serdecznie zachęcam Państwa do zaangażowania się w VI edycję i wspólne zagospodarowanie 1 000 000 zł – apeluje burmistrz Waldemar Jakson.

Głosowanie potrwa do 21 października. W tym roku mieszkańcy Świdnika zgłosili 20 projektów, ale trzy z nich z przyczyn merytorycznych odrzucono: stworzenie za 70 tys. zł „witacza kwiatowego” na rondzie im. Jana Pawła II, zakup za 70 tys. zł symulatora jazdy na motocyklu WSK, stworzenie Miejskiej Strefy Relaksu przy UM Świdnik za 186 tys. zł, a pomysł budowy nowego placu zabaw i parkingu (za 200 tys. zł) u zbiegu u. Ratajczaka i Spadochroniarzy został wycofany.

Głosować mogą mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik, którzy ukończyli 13. rok życia.

Głosowanie odbywa się zarówno w formie tradycyjnej poprzez wrzucenie karty do urn wyborczych stojących w Urzędzie Miasta Świdnik i w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, albo przez internet (głosować można na 1, 2 lub 3 projekty).

– W przypadku osób, które mają trudności z poruszaniem się lub nie mają dostępu do Internetu, możliwe jest oddanie głosu poprzez przekazanie karty do głosowania osobie reprezentującej Urząd Miasta Świdnik w miejscu zamieszkania osoby głosującej.

Aby taka forma głosowania była możliwa, należało zgłosić w Referacie Biura Obsługi Inwestora Wydziału Komunikacji Społecznej potrzebę głosowania tą drogą na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania – mówi Katarzyna Lis, p.o. naczelnika Wydziału Promocji Miasta. – W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego). jk

Na co głosujemy?

1. Turniej Świdnickie Euro ‘2021. Koszt

11 000 zł
Świdnickie Euro ‘2021 to turniej piłki nożnej, który ma być rozgrywany w dniach 26-27 czerwca 2021 r. na boisku Orlik z udziałem amatorskich drużyn sześcioosobowych w czterech kategoriach wiekowych: do lat 18, 18-35 lat, 35+ oraz w kategorii dziewcząt. W turnieju Świdnickie Euro ‘2021 wezmą udział maksymalnie 24 drużyny, czyli taka sama liczba jak w odbywających się w tym samym czasie Mistrzostwach Europy w piłce nożnej.

2. Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Koszt 70 tys. zł

Projekt „Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin” jest odpowiedzią na poważne problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym i szkolnym uczniów i ich rodzin: zaburzenia emocjonalne, zachowania buntownicze, agresywne, trudności wychowawcze, zaburzenia funkcjonowania rodziny, kryzysy sytuacyjne i rozwojowe, fobie. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy w Ośrodku Terapii i Rozwoju przy ul. Hallera 9.

3. Na dobry początek VI. Koszt 70 tys. zł.

Celem projektu „Na dobry początek VI” jest poprawa funkcjonowania minimum 70 dzieci, w wieku 4 -10 lat (w uzasadnionych przypadkach młodszych lub starszych) z terenu Gminy Miejskiej Świdnik poprzez udział w indywidualnych, bezpłatnych zajęciach dotyczących konsultacji, diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Projekt stanowi kontynuację działań już podjętych i cieszących się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta. Dzięki jego realizacji grupa najmłodszych członków naszej społeczności po raz kolejny będzie miała szansę uzyskać specjalistyczną pomoc w pokonaniu własnych problemów i deficytów związanych z zaburzeniami prawidłowej organizacji bodźców odbieranych za pomocą zmysłów. Wiele dzieci uczestniczących w dotychczasowych zajęciach uzyskało pożądane efekty i zakończyło terapie, wielu wymaga dalszej pracy. Istnieje także liczna grupa starająca się o przyjęcie na zajęcia.

4. Ogród wśród motyli. Koszt 200 000

Projekt zakłada rewitalizację nieużywanego od wielu lat boiska między ul. Norwida a Okulickiego i przekształcenie tego terenu w park kieszonkowy. Drewniane siedziska i leżaki staną się zachętą do spontanicznego odpoczywania w mieście. „Odkucie” wyłączonego z użytkowania boiska oraz nasadzenie odpowiednich roślin i stworzenie ścieżek przepuszczających wodę poprawi odprowadzanie i retencjonowanie wody podczas opadów deszczu. Dodatkowym walorem tego miejsca, będą nasadzenia roślin, które przyciągną motyle oraz owady pożyteczne. Ustawienie domków dla owadów oraz wprowadzenie tabliczek z informacjami o kwiatach będą miały charakter edukacyjny. Dzięki realizacji tego projektu możliwe będzie wprowadzenie zieleni w miejscu zwartej zabudowy. Projekt idealnie wpisałby się w zieloną strategię miasta.

5. Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (III Edycja) – 70 000 zł

Muzyczne wieczory u Świętej Kingi to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów skierowany do wszystkich mieszkańców Świdnika. Wcześniejsze koncerty organizowane w Parafii pw. św. Kingi, jak również koncerty z I i II edycji projektu cieszyły się ogromną popularnością.

6. Mały świat IV – 70 000 zł

Celem projektu „ Mały świat IV” jest pomoc najmłodszym mieszkańcom Gminy Miejskiej Świdnik (w wieku od 2 do 8 lat) przejawiającym rożnego rodzaju wady wymowy, bądź inne problemy rozwojowe utrudniające codzienne funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, przedszkolnym czy wczesnoszkolnym. Działania prowadzone będą w okresie 02.01-31.12.2021 r. i obejmą wsparciem minimum 45 dzieci z naszego miasta. Prywatne zajęcia są niestety bardzo kosztowne i wielu rodziców nie może sobie na nie pozwolić. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że terapia często musi być prowadzona regularnie przez dłuższy czas. Realizacja zajęć w ramach Budżetu Obywatelskiego jest zatem ogromną szansą dla wielu rodzin z naszego miasta.

7. Na ludowo u Świętej Kingi – Koncert Zespołu Mazowsze – 70 000 zł

Na ludowo u Świętej Kingi to projekt, który ma na celu przybliżenie twórczości najbardziej znanych zespołów promujących muzykę ludową, kulturę i polskie tradycje. Koncert zespołu Mazowsze sięgający do bogactwa narodowych piosenek, pieśni i tańca, przyczyni się do wzrostu naszej wrażliwości na tradycje polskiej muzyki i obyczajów. Koncert będzie adresowany do wszystkich mieszkańców oraz nieodpłatny.

8. Bibliobox 24/7 – całodobowy książkomat – 159 900 zł

Projekt zakłada wyposażenie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bibliobox 24/7 – książkomat, usytuowany w ”Zaułku Poetów”, ułatwiający całodobowy odbiór zamówionych zbiorów bibliotecznych. Bibliobox działa na zasadzie paczkomatu i umożliwi wypożyczanie książek o każdej porze. Urządzenie składa się z 42 zamykanych schowków na zamki elektromagnetyczne.

9. Pomagajka IV – 70 000 zł

„Pomagajka IV” jest projektem specjalistycznym, przeznaczonym dla dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik, wymagających diagnozy, terapii dysleksji i in. trudności, konsultacji z fizjoterapii, pomocy psychologa. Głównym celem jest rozpoznawanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie dziecka w domu rodzinnym, przedszkolu, szkole poprzez udział w zajęciach.

Projekt ”Pomagajka IV” ma na celu objęcie indywidualnym programem diagnostycznym – terapeutycznym oraz konsultacjami minimum 60 dzieci w wieku 6 miesięcy do 10 lat (w wyjątkowych przypadkach młodsze lub starsze) z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Projekt „Pomagajka IV” stanowi kontynuację oraz uzupełnienie działań rozpoczętych w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

10. Świdnicka Noc Kultury – 68 000 zł

Noc Kultury to to cykl bezpłatnych imprez artystycznych i kulturalnych, odbywających się w godzinach nocnych w jedną z czerwcowych nocy. Świdnik zmieni się wtedy w wielką plenerową scenę, a sztuka wyjdzie poza budynki. Strategicznym celem projektu jest zaangażowanie wszystkich pokoleń mieszkańców w życie miasta.

11. Piłkarska Amatorska Branżowa Liga Orlikowa – 10 000 zł

W Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Lidze Orlikowej weźmie udział maksymalnie dwanaście drużyn, które będą rywalizować systemem każdy z każdym. Mecze będą rozgrywane od 18 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. W rywalizacji weźmie udział około 200 osób. Przebieg rozgrywek będzie szeroko relacjonowany w mediach takich jak: „Głos Świdnika”, „Nowy Tydzień” czy „Lokalny Przegląd Piłkarski” oraz na internetowych portalach informacyjnych.

12. Oswoić kulturę – cykl koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku – 44 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklu koncertów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych w Świdniku. Prezentacja i opis tańców narodowych w formie koncertu (45 min) wzbogaconego muzyką na żywo w pięknych, oryginalnych strojach z epoki, to wspaniała okazja do zapoznania się z naszym folklorem a zawodowi muzycy zaprezentują brzmienia instrumentów muzycznych i ich wygląd. Możliwość uczestnictwa w takiej lekcji na żywo to niezapomniane uczucie przeżywania bliskiego kontaktu z artystą i muzyką polską.

13. Plenerowe Potańcówki Miejskie – 70 000 zł

Potańcówki Miejskie adresowane są do wszystkich aktywnych mieszkańców i stanowią znakomitą okazję do wspólnej zabawy przy muzycznych przebojach z dawnych lat. Projekt zakłada organizację imprez integracyjnych. Jego celem jest umożliwienie mieszkańcom wspólnego spędzania czasu z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Potańcówka jest okazją do podróżny w czasie – na przedwojenną prowincję, gdzie wśród oświetlonych nastrojowym światłem lampionów zawirujemy w rytm niegdysiejszych szlagierów. Dzięki potańcówkom udaje nam się przywrócić ”spokojne chwile” sprzed lat, gdzie mieszkańcy chętnie się spotykali, integrowali przy różnego rodzaju działaniach. Mieszkańcy Świdnika również chętnie się spotykają, spędzają wspólnie czas i na nowo się poznają.

14. Coolturalna Biblioteka – cykl wydarzeń literackich, muzycznych i filmowych – 36 800 zł

„Coolturalna Biblioteka” to cykl 8 spotkań, których celem jest aktywizacja mieszkańców do uczestnictwa w kulturze, jakościowe wykorzystanie wolnego czasu oraz nowa forma promocji biblioteki jako miejsca kulturalnych, niekomercyjnych spotkań czytelniczych, rozbudzenia wśród świdniczan zainteresowania biblioteką i jej ofertą działań jako instytucja kultury. Projekt zachęci do udziału w wydarzeniach i spotkaniach kulturalnych, mających za zadanie podnoszenie świadomości kulturowej i społecznej. Projekt zakłada:

1. Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską – jedną z najchętniej czytanych pisarek polskiej literatury.

2. Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, pisarzem, dziennikarzem, laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru

3. Spotkanie z reżyserem Grzegorzem Linkowskim, scenarzystą i producentem filmów dokumentalnych, pomysłodawcą i dyrektorem dziesięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Lubelskiego Funduszu Filmowego. W swoich filmach porusza ważne i godne poznania aspekty historyczne naszego regionu, a kilka – np. „Hakerzy Solidarności”, „Teczki” czy „Lot ku wolności” – dotyczy bezpośrednio naszego miasta.

4. Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem, polskim biologiem, naukowcem, pracownikiem Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, a jednocześnie pisarzem i ilustratorem książek dla dzieci.

5. Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, pisarzem, poetą i kulturoznawcą, sekretarzem noblistki Wisławy Szymborskiej. Jego wiersze i opowieści cieszą się niezmiennie wielką popularnością. Podczas spotkania będzie rozmawiał z dziećmi o patriotyzmie na co dzień.

6. Spotkanie z Jakubem Kotynią, pochodzącym ze Świdnika, wybitnym gitarzystą, kompozytorem, aranżerem i pedagogiem.

7. Spotkanie z Grzegorzem Pazikiem, pochodzącym ze Świdnika, czołowym barytonem młodego pokolenia, który śpiewał wielkie partie na deskach Opery Narodowej w Warszawie, Węgierskiej Opery Państwowej w Budapeszcie, czy Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

15. Sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów właścicielskich – 46 700 zł

Kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt to jedna z najbardziej skutecznych metod zapobiegania bezdomności zwierząt praktykowana od wielu lat na całym świecie. Każdego roku wiele zwierząt w wyniku niekontrolowanego rozmnażania jest porzucana przez właścicieli i trafia do schronisk. Akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów ma na celu zwiększenie szans zagubionych zwierząt na szybki powrót do domu. Projekt będzie realizowany przez lokalne gabinety weterynaryjne od marca 2021 r. tak aby jak najwcześniej wyeliminować ryzyko rozmnażania się zwierząt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here