Budżet Kraśniczyna z nadwyżką

200 tys. zł nadwyżki, kilka ciekawych inwestycji. Budżet gminy Kraśniczyn na 2020 r. wygląda optymistycznie. – Cieszę się, że pomimo braku większości w radzie gminy Kraśniczyn udaje mi się wspólnie z radą wypracowywać kolejne plany inwestycyjne – komentuje Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

Pod koniec 2019 r. rada gminy Kraśniczyn przyjęła budżet na 2020 r. Zakłada on dochody w kwocie 16,7 mln zł, a wydatki określa na poziomie 16,5 mln zł. Najwięcej Kraśniczyn wyda na: oświatę (3,7 mln zł), administrację (1,9 mln zł), pomoc społeczną (995 tys. zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (955 tys. zł). Gmina dołoży się do utrzymania Biblioteki (170 tys. zł), należącej do powiatu oczyszczalni ścieków w Bończy (6 tys. zł), wyda 5 tys. zł na remont kościoła w Bończy, 50 tys. zł wyłoży na „utrzymanie sportu”.

W 2020 r. nie zabraknie ważnych inwestycji. 852 tys. zł ma kosztować przebudowa ul. Parkowej w Kraśniczynie, 2,3 mln zł samorząd wyda na energię odnawialną, 225 tys. zł pochłonie trzeci etap budowy Domu Kultury w Kraśniczynie, a 105 tys. zł zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury z punktem informacji turystycznej.

– Cieszę się, że mimo braku większości w radzie gminy Kraśniczyn udaje mi się wspólnie z radą wypracowywać kolejne plany inwestycyjne – komentuje Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn. – Dzięki temu nasza gmina się zmienia, rozwija. Ten pierwszy rok był dla mnie i wielu osób z mojej drużyny bardzo pracowitym czasem. Był to okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata.

Budżet inwestycyjny gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne – zauważa. Grzesiuk podkreśla, że gmina sukcesywnie musi spłacać kredyty, realizować kluczowe i wymagające dużych nakładów modernizacje sieci wodno-kanalizacyjnej, a także inwestować w sieć drogową.

– Wszystkie zaplanowane na 2019 r. inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Ponadto to, co zaplanowaliśmy w inwestycjach na 2020 r., to mam nadzieję nie wszystko. Jest trochę planów, ale w ciągu roku zostaną zweryfikowane w miarę możliwości budżetowych – podsumowuje. (kg)