Budżet obywatelski bez obywatelskiego głosowania

Głosowanie nie było potrzebne. Pieniędzy wystarczyło na wszystkie pomysły zgłoszone do ostatniej krasnostawskiego budżetu obywatelskiego, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Tym samym w tym roku zostaną zrealizowane cztery inwestycje, trzy imprezy oraz akcja sterylizacji psów i kotów.

W 2023 r. na realizację budżetu obywatelskiego miasto Krasnystaw przeznaczy 400 tys. zł, z czego 300 tys. zł pochłoną zadania inwestycyjno-remontowe, a 100 tys. zł organizacja różnego rodzaju imprez czy akcji. Zgłoszono osiem zadań inwestycyjnych i pięć imprez. Nie wszystkie znalazły uznanie komisji konkursowej, w skład której weszli m.in.: zastępca burmistrza Krasnegostawu Krzysztof Sugalski, sekretarz miasta Renata Stangryciuk, komendant straży miejskiej Jacek Policha oraz radni Andrzej Smorga i Dariusz Turzyniecki.

Z różnych przyczyn, najczęściej formalnych, w tym roku nie dojdzie np. do udrożnienia starorzecza rzeki Wieprz, budowy bezpiecznego wybiegu dla psów na Błoniach, budowy w Krasnymstawie skansenu-chałupy oraz instalacji klimatyzacji w Przedszkolu nr 6.

Ostatecznie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 r. zakwalifikowano następujące zadania: 1. Remont nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej, stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Okrzei i Mickiewicza oraz prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wartość inwestycji – 99 tys. zł), 2. Szkoła 5 – bezpieczna szkoła – modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy SP nr 5 (50 tys. zł), 3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II (100 tys. zł), 4. Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry, ul. Kółkowa 24 (50 tys. zł), 5. Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisław Bojarczuka (25 tys. zł), 6. Sterylizacja psów i kotów na terenie miasta Krasnystaw (25 tys. zł), 7. Festyn rodzinny na Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry (25 tys. zł), 8. Okrywamy tajemnice Krasnegostawu, czyli wideoprzewodnik turystyczny oraz terenowa gra miejska (25 tys. zł).

– Z uwagi na to, że zaplanowane środki są wystarczające na realizację wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, głosowanie nad proponowanymi zadaniami nie będzie przeprowadzone – informuje miasto Krasnystaw.

To sukces czy porażka? Niewielka liczba pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na pewno martwi. Zastanawiać może również gęste sito, przez które przeszło dokładnie tyle projektów, na ile było pieniędzy. (kg)