Budżet skromny dla dzielnic

Wnioski inwestycyjne z lubelskich dzielnic, rekomendowane prezydentowi Lublina przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną Rady Miasta zostały poddane ostrej selekcji.
Prezydent Krzysztof Żuk w ostatecznej wersji projektu budżetu, który przez świętami poddany zostanie pod głosowanie rady miasta, zawarł niewiele ponad 20 wniosków inwestycyjnych spośród kilkuset, które zgłosiły dzielnice i kilkudziesięciu z nich, które zarekomendowała Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rady Miasta. Poza dużymi inwestycjami, jak: rozpoczęcie budowy szkoły przy ul. Berylowej (3 miliony złotych), przebudowy ul. Kalinowszczyzna (5 mln zł), remont wiaduktu ulicy Grygowej (4 mln zł), prezydent zdecydował wpisać do budżetu niespełna 20 zadań na kwotę niespełna 3 milionów złotych. Największymi z nich będą: budowa ulic: Kasztanowej (1 milion złotych) oraz Karola i Emilii Wojtyłów (800 tys. zł, drugie tyle w 2018 roku). Mniej niż zakładała Komisja (300 zamiast 700 tysięcy złotych) wydane zostanie na generalny remont ciągu pieszo-jezdnego ulicy Radzyńskiej, o której wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Za 250 tys. złotych wykonana zostanie dokumentacja nowej ulicy Wiejskiej, a za 200 tysięcy – kompleksowy projekt przebudowy ulicy Sławinek w stronę ulicy Północnej.
Wśród pozytywnie ocenionych przez prezydenta drobniejszych inwestycji znalazły się m.in.: termomodernizacja II i III Liceum w Lublinie, przebudowa szatni w SP nr 32, renowacja żywopłotów i nasadzenie drzew przy ul. Głębokiej, nowe place zabaw przy Lipińskiego i Szaserów, kompleks boisk przy ul. Roztocze, ustawienie ławek na Śródmieściu, wykonanie prawoskrętu z ul. Wapiennej w Nadbystrzycką.
Na stronie 11 prezentujemy wszystkie wnioski, jakie do budżetu Lublina na 2017 rok zgłosiły rady dzielnic. BCH

Inwestycje dzielnicowe, które znalazły się w projekcie budżetu 2017:
– Dokumentacja dolnego odcinka ul. Sławinek – 200 tys. zł
– Termomodernizacja budynku II LO im. Hetmana Zamoyskiego
i III LO im. Unii Lubelskiej – 100 tys. zł
– Budowa drogi Emilii i Karola Wojtyłów w roku 2017 – 800 tys. zł
– Dokończenie przebudowy drogi i wydzielenie ciągu pieszego przy ul. Radzyńskiej z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do publicznej szkoły i przedszkola – 300 tys. zł
– Zagospodarowanie działki miejskiej przy ul. Wspólnej – wykonanie skweru rekreacyjnego z siłownią i placem zabaw – 50 tys. zł
– Remont boiska osiedlowego (skweru) przy ul. Nałkowskich 84 – 80 tys. zł
– Wykonanie placu zabaw przy ul. Mełgiewskiej 40a – 40 tys. zł
– Budowa ul. Kasztanowej – 1 milion złotych
– Przebudowa szatni w SP nr 32 – 80 tys. zł
– Ustawienie ławek przy ul. Kleniewskich 8 – 1200 zł
– Renowacja i odbudowa żywopłotów na ul. Głębokiej oraz nasadzenie drzew – 50 tys. zł
– Ustawienie ławek wzdłuż ulic Świętoduskiej, prymasa Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielone
Radziwiłłowskiej, Wodopojnej, Obywatelskiej, Lipowej, róg Lipowej i Ofiar Katynia, róg
Lipowej i Narutowicza – 24 tys. zł
– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kujawskiej/Roztocze (ZS nr 7) – 50 tys. zł
– Budowa parkingu przy ul. Rycerskiej – 50 tys. zł
– Budowa miejsc parkingowych od strony ul. Szaserów – 50 tys. zł
– Oświetlenie przejścia między ul. Szwejka i Szaserów – 40 tys. zł
– Budowa placu zabaw przy ul. Szaserów między blokami 5 i 9 – 100 tys. zł
– Dokumentacja dot. przebudowy ul. Wiejskiej – 250 tys. zł
– Prawoskręt z ul. Wapiennej w Nadbystrzycką – 50 tys. zł
– Doposażenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
przy ul. Głuskiej – 25 tys. zł
– Budowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15 – 50 tys. złspisał CH