Budżet z deficytem

Projekt budżetu powiatu krasnostawskiego na 2022 rok jest gotowy. Plan zakłada ponad 16,3 mln zł deficytu oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 5,3 mln zł. Dochody zostały oszacowane w wysokości 127,5 mln zł, zaś wydatki – 143,9 mln zł. Ponad 34,6 mln zł powiat wyda na drogi.

Do 15 listopada br. wszystkie samorządy były zobowiązane przygotować projekty budżetów na 2022 rok i złożyć je w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz u przewodniczących rad. Dla powiatu krasnostawskiego przyszłoroczny budżet zapowiada się rekordowy. O blisko 7 mln zł, w porównaniu do planowanego wykonania na koniec bieżącego roku, zwiększą się dochody powiatu, które wyniosą 127 519 438, mimo że kwoty subwencji, jakie powiat ma dostać w 2022 roku są nieco niższe. Zdecydowanie natomiast wzrosną wydatki. Urzędnicy zaplanowali je na poziomie 143 885 090 zł. Powstały deficyt w kwocie 16 365 652 zł powiat zamierza sfinansować z zaciągniętego kredytu długoterminowego – 5 350 000 zł oraz z niewykorzystanych pieniędzy, które starostwo ma na rachunku bieżącym budżetu. Co istotne, w przyszłym roku powiat nie będzie spłacał rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, gdyż przypadające na 2022 rok kwoty do zapłaty zostały uregulowane z wyprzedzeniem, w bieżącym roku.

Ponad 25 mln zł powiat krasnostawski w przyszłym roku będzie musiał wydać na oświatę, w tym dwóch liceów, dwóch zespołów szkół w Krasnymstawie i jednego w Żółkiewce. W tej kwocie aż 21,5 mln zł stanowią wynagrodzenia dla pracowników i pochodne. Prawie 200 000 zł starostwo zaplanowało na modernizację sali gimnastycznej w II LO im. C.K. Norwida.

Jeszcze więcej, bo aż 27 mln zł będzie kosztować opieka społeczna, w tym aż 26 mln zł na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej. Najwięcej, bo ponad 16 mln zł, powiat przeznaczy na DPS w Krasnymstawie.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego powiat zaplanował 1 246 684 zł. Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie ma wynieść 660 tys. zł, a dla Biblioteki Powiatowej – 514 tys. zł. Pozostała kwota ma być wydana na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Zaledwie 48 tys. zł w 2022 roku starostwo przeznaczy na kulturę fizyczną, z czego 30 tys. zł na dotacje dla stowarzyszeń, a 18 tys. zł na organizację szkolnych imprez sportowo-rekreacyjnych na szczeblu powiatu.

Dość kosztowne będzie utrzymanie administracji. Wydatki na ten cel pochłoną 7,7 mln zł i są wyższe o 3,1 proc. od kwoty, jaka została zaplanowana na br. Ponad 5,2 mln zł powiat przeznaczy na wynagrodzenia i pochodne urzędników zatrudnionych w starostwie. Na przyszły rok planuje się wypłatę aż jedenastu nagród jubileuszowych dla pracowników i jednej odprawy na łączną kwotę 133 000 zł. Aż 481 480 zł zapisano na wypłatę diet dla radnych powiatu, którzy nie tak dawno zaserwowali sobie sowite podwyżki. Wydatki na ten cel, w porównaniu do 2021 roku, wzrosną o 42,4 proc.

Znaczącą pozycją w wydatkach budżetu są inwestycje drogowe. Łącznie starostwo przeznaczyło na nie 34 612 933 zł. W tej kwocie znalazły się przedsięwzięcia, jakie powiat zrealizuje w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Kilka inwestycji, zwłaszcza te najbardziej kosztowne, jest zaplanowanych do realizacji na lata 2022-2023. Za najdroższą uchodzi przebudowa blisko 6-kilometrowego odcinka drogi z Rudnika do Chorupnika. Na ten cel powiat zapisał w budżecie 8 mln zł. Ta droga powstanie w ciągu dwóch lat. Inne inwestycje to: rozbudowa drogi powiatowej (2,5 km) Suszeń – Kolonia Tarnogóra – 3,5 mln zł, rozbudowa drogi Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kol Krzywe (2,4 km) – 5,2 mln zł, przebudowa drogi w Krasnymstawie ul. Sobieskiego na odcinku od Chmielnej do Bojarczuka (570 m) – ok. 3 mln zł, rozbudowa drogi Brzeziny – Majdan Surhowski – Franciszków – Orłów Murowany – Izbica (1,23 km) – 1,2 mln zł, przebudowa mostu na rzece Łopa wraz z budową kanału technologicznego w Łopienniku Dolnym – 3,6 mln zł, rozbudowa drogi Krasnystaw – Niemienice (6,5 km) – 6 mln zł, przebudowa drogi Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów (3,9 km) – 4 mln zł oraz dofinansowanie do budowy ronda u zbiegu drogi krajowej nr 17 i drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Lwowska) – 100 000 zł.

W budżecie powiatu krasnostawskiego na 2022 rok ponad 1,8 mln zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznych na trzynaście drogowych inwestycji, które starostwo zamierza zrealizować w kolejnych latach. Dzięki nim powiat będzie mógł skutecznie zabiegać o dofinansowanie w kolejnych edycjach rządowych programów. Mowa o m.in. przebudowie drogi z Chorupnika przez Piaski Szlacheckie do Izbicy, modernizacji ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie, drogi z Siennicy Nadolnej do Siennicy Królewskiej Małej, z Borówka do miejscowości Suche Lipie, z Łopiennika Górnego do Orchowca, czy mostu na drodze powiatowej z Łopiennika Górnego do Żulina.

– Trudno mówić o tym, że jest to wymarzony budżet – uważa starostwa Andrzej Leńczuk. – W porównaniu do 2021 roku mamy mniej pieniędzy z subwencji. Udało się poskładać wydatki inwestycyjne, głównie dzięki dofinansowaniu z programów rządowych. Można powiedzieć, że jest to budżet na obecne czasy. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here