Budżet z nadwyżką, droga oświata

Gmina Krasnystaw ma budżet na 2021 r. Podczas sesji, która odbyła się 29 grudnia 2020 r., za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni uczestniczący w obradach.

Przyjęty plan finansowy zakłada ponad 38 mln 860 tys. zł dochodów i wydatki na poziomie około 38 mln 310 tys. zł.

– To pierwszy od wielu lat budżet, zakładający nadwyżkę w wysokości ponad pół miliona złotych – podkreśla wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. – Na inwestycje zaplanowaliśmy prawie 3 mln 200 tys. zł, przy czym w budżecie zostały ujęte tylko te zadania, na które mamy podpisane umowy o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Do najpoważniejszych wydatków wójt zalicza: prawie 1,5 mln zł na termomodernizację ostatniej szkoły – w Małochwieju Dużym, ok. 1 mln 100 tys. zł na przebudowę drogi Wincentów – Krupiec i ponad 130 tys. zł na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Na termomodernizację szkoły w Małochwieju Dużym gmina ma przyznaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na pokrycie maksymalnie 85 procent kosztów netto. Przetarg ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, a prace powinny być wykonane do końca przyszłorocznych wakacji.

Przebudowa drogi Wincentów – Krupiec będzie współfinansowana ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, skąd samorząd otrzyma pieniądze na pokrycie ponad 63 procent kosztów. Przetarg na wykonanie tych robót jest już ogłoszony, a sama inwestycja powinna być zrealizowana do końca lipca 2021 roku. Także z PROW gmina Krasnystaw otrzyma dotację na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku GCK w Siennicy Nadolnej. Ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania jest planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Wójt gminy Krasnystaw zastrzega, że przyjęty budżet będzie w trakcie roku nowelizowany, w zależności od ogłaszanych decyzji w sprawie przyznania dotacji na kolejne zadania.

– Z Funduszu Dróg Samorządowych staramy się o dofinansowanie na przebudowę dróg osiedlowych w Siennicy Nadolnej o wartości kosztorysowej prawie 1 mln 700 tys. zł. Około 3 mln zł chcemy pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planujemy przeznaczyć na dozbrojenie terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, Wincentowie i Krupcu.

Czekamy również na rozpatrzenie wniosku powiatu krasnostawskiego o wsparcie z FDS przebudowy drogi w Łanach, na którą razem z samorządem powiatowym musimy zabezpieczyć po połowie wkładu własnego. Szacunkowa wartość tej inwestycji sięga 5 mln zł – wylicza wójt Gajowiak-Powroźnik. Gmina Krasnystaw zaproponowała również samorządowi województwa 800 tys. zł pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi.

Po raz pierwszy miejscowy samorząd będzie musiał dołożyć do oświaty ponad połowę pieniędzy przyznanych na ten cel przez państwo. Te zadania będą gminę kosztować ponad 14 mln 880 tys. zł, z czego tylko około 7 mln 200 tys. stanowi subwencja oświatowa. (k)