Burmistrz docenił sportowe talenty

W tym roku piętnastu młodych sportowców otrzyma stypendia burmistrza Waldemara Jaksona. Miasto wyda na ten cel około 20 tys. zł.


W tym roku o przyznanie stypendium wnioskowało 16 osób. Komisja w składzie: Renata Łapa, Krzysztof Serwin i Radosław Szczerba pozytywnie zaopiniowała większość z nich.
– Regulaminowe warunki przyznania stypendium spełniło 15 osób i wszystkie otrzymają wsparcie. Jest to forma uznania za działalność na rzecz rozwoju sportu oraz osiągnięcie bardzo wysokich wyników – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy. Otrzymali je: Paweł Dąbrowski, Maja Wożniak, Kacper Lekan, Zuzanna Wesołowska, Kacper Guz, Michał Żołędź, Oliwia Frączyk, Daniel Poliszuk, Mateusz Buda, Krystian Żuk, Michał Markowski, Michał Szulierz, Emil Krzykała, Bartosz Kotwica i Filip Lech. (w)