Burmistrz Jakson partyjnym liderem

Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów parlamentarnych i przebudowuje swoje struktury. Ugrupowanie podzielone zostało na 94, w miejsce dotychczasowych 41, okręgi, a każdy ma swojego pełnomocnika.


Dotąd podział partyjnych struktur odpowiadał podziałowi na okręgi w wyborach do sejmu. Teraz będzie oparty na okręgach senackich. W naszym województwie PiS podzielone jest teraz na sześć okręgów (dotąd były dwa: lubelski i bialsko-chełmsko-zamojski, a na ich czele stali Krzysztof Michałkiewicz i Jacek Sasin).

Pełnomocnikiem okręgu nr 15 obejmującego powiaty: janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński i świdnicki został Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, a na pełnomocnika okręgu nr 16, obejmującego Lublin, powołany został miejski radny PiS Piotr Breś. Z kolei okręgowi liderzy powołali swoich pełnomocników w powiatach. W powiecie świdnickim został nim burmistrz Świdnika, Waldemar Jakson.

Objęcie nowej partyjnej funkcji burmistrz odbiera jako nobilitację i wyraz zaufania i jak dodaje do jego obowiązków należeć będzie wzmacnianie i rozwój struktur partii w powiecie w obliczu zmian organizacyjnych w PiS oraz rozpoczęcie przygotowań do zbliżających się wyborów. (w)