By skórka nie nasiąknęła alkoholem…

Jak przeciwdziałać problemowi spożywania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży? – m.in. z szukaniem odpowiedzi na to pytanie będą się mierzyć nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w ramach projektu „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” finansowanego z unijnego programu Erasmus+.

Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Kusocińskiego w Świdniku bierze udział w Programie Erasmus. Od nowego roku w placówka wystartowała z kolejnym projektem, realizowanym właśnie z w ramach tego programu.

Głównym celem projektu pod nazwą „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” (Zapobieganie nadużywania alkoholu wśród młodzieży) jest zapobieganie problemowi spożywania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży poprzez skupienie się na profilaktyce, zapobieganie ryzykownym zachowaniom prowadzących w konsekwencji do alkoholizmu, a także opracowanie strategii reagowania na ten problem wśród nastolatków.

– Młodzi ludzie muszą rozwijać krytyczne myślenie i racjonalne zachowanie, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowego życia. W projekcie „CUT” uczniowie będą bezpośrednio zaangażowani w opracowywanie materiałów skierowanych do nich (CUT! Video series), przez co proponowane treści będą bardziej trafne i skuteczne w oddziaływaniu. Filmy skierowane zarówno do nastolatków, jak i rodziców zostały wybrane jako innowacyjny sposób rozwiązywania problemów; są praktyczne i bezpośrednie, bardziej przekonujące niż tradycyjne wskazówki podawane w broszurach lub podręcznikach. Młodzież będzie uczestniczyła również w wyjazdach, m.in. do Mediolanu, dzięki czemu będzie mogła rozwinąć swoje kompetencje językowe i poznać rówieśników z innych krajów europejskich – mówi Marcin Paśnikowski, nauczyciel SP nr 5, koordynator projektu.

Udział w projekcie przyniesie korzyści również nauczycielom. Z myślą o nich opracowana zostanie m.in. tzw. ścieżka edukacyjna. – To pełnowymiarowy pakiet złożony z różnych materiałów edukacyjnych skierowanych do uczniów (w wieku 11-14), nauczycieli i specjalistów z zakresu pomocy psychologicznej, np. psychologów lub doradców pracujących w szkole. Będzie też możliwość wymiany doświadczeń z innymi pedagogami i nauczycielami podczas spotkań projektowych i szkoleń. Opracowane zostaną również poradniki dla rodziców – dodaje M. Paśnikowski.

Budżet projektu to ponad 1,6 mln zł; jest on w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. „Piątka”, jako koordynator tego przedsięwzięcia, otrzyma z tej puli ok. 182 tys. zł. Pozostała kwota przeznaczona jest dla zagranicznych partnerów projektu, którymi są szkoły m.in. z Włoch, Francji, Grecji czy Rumunii.

Jak podkreśla Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5 w Świdniku udział w tego typu projektach to same korzyści.

– To przede wszystkim możliwość podwyższania własnych kompetencji. Nasi nauczyciele mają dzięki temu okazję uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych, gdzie podnoszą kompetencje, zarówno jeśli chodzi o języki obce, ale też kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne, ponieważ spotykają się z innymi nauczycielami, wymieniają doświadczenia, praktyki. Jeśli chodzi o uczniów, to pozytywnych efektów też jest bardzo wiele. Chodzi przede wszystkim o budowanie motywacji do nauki, szczególnie języków obcych. Uczniowie również biorą udział w wyjazdach, ostatnio byli w Portugalii, w Porto i tam spotykali się z uczniami z innych europejskich krajów. Wszystkie rozmowy były prowadzone w języku angielskim. Udział w takich projektach to także rozwijanie kompetencji cyfrowych, bo trzeba przygotować np. prezentacje. W ramach takich projektów powstają też różnego rodzaju materiały – filmiki, prezentacje, z których mogą korzystać wszyscy – mówi dyrektor. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here