Być świadkiem miłosierdzia

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był 9 października pod hasłem „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Hasło było odpowiedzią na trwający Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i na apel papieża Franciszka: „Jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas”.
Ewangeliczną prawdę „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” przypomniały również Światowe Dni Młodzieży. XVI Dzień Papieski jest niejako ich kontynuacją i dopełnieniem.

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r. Jego obchody przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. W całym kraju odbywają się msze święte, modlitwy, czuwania połączone z refleksją nad tekstami św. Jana Pawła II, koncerty, konferencje, wystawy. W Lublinie już 7 października w kościele akademickim KUL odbyła się z tej okazji msza św. i uwielbienie. W sobotę miała miejsce projekcja filmu „Nasz profesor papieżem” i rozmowa z reżyserem Grzegorzem Linkowskim oraz msza św. i wieczór gier planszowych w salce AB duszpasterstwa KUL.

W niedzielę przy kościele pw. św. Józefa w Lublinie odbył się z tej okazji festyn rodzinny, oczywiście też msza św. i koncert zespołu ANIELSI. Przy kościołach i w miejscach publicznych w niedzielę można było wesprzeć materialnie jedno z ważnych dzieł Kościoła, zwane pomnikiem św. Jana Pawła II – Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga duchowo i materialnie zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Ze stypendium skorzystało już kilka tysięcy gimnazjalistów i licealistów z całego kraju. Fundusz można wesprzeć podczas kwest, które potrwają do 22 października, wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod numer 74 265 (koszt 4, 92 zł) lub dzwoniąc pod numer 704  407 400 (koszt 4,99 zł). Można też dokonywać wpłat na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.
Elżbieta Kasprzycka