To był cios w plecy

Wielu lublinian wzięło udział w niedzielnych obchodach 78. rocznicy agresji Sowietów na Polskę. Kwiaty złożono pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim i pod pomnikiem Matki Sybiraczki obok Centrum Kultury.


Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w intencji ofiar agresji sowieckiej 17 września 1939 r. poległych na Kresach Wschodnich, zamordowanych w Katyniu i zmarłych na zesłaniu. W trakcie ceremoniału wojskowego pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza lubelski wojewoda Przemysław Czarnek wręczył medal Pro Patria p. Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej, dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie.
Ostatnia część obchodów odbyła się pod pomnikiem Matki Sybiraczki obok Centrum Kultury, gdzie odegrano hymn Sybiraków i wręczono wojskowe odznaczenia. Organizatorami uroczystych obchodów 78. rocznicy agresji Sowietów na Polskę był Związek Sybiraków w Lublinie, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Lublin, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Lublinie, Fundacja Niepodległości w Lublinie, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie. (EM.K.)