Był człowiekiem niezłomnym

Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Lublinie ufundowało tablicę poświęconą ppłk. Janowi Kucharczakowi. Tablica została uroczyście odsłonięta 6 grudnia na budynku przy ul. Wieniawskiej 12, w którym w czasie okupacji mieszkał ppłk Kucharczak.


Ppłk Jan Kucharczak (1903-1962) był uczestnikiem powstań śląskich, oficerem artylerii Wojska Polskiego, obrońcą ojczyzny w wojnie 1939 r., więzionym przez Niemców żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, szefem III oddziału sztabu komendy okręgu Lublin Armii Krajowej, współautorem planu akcji „Burza” na Lubelszczyźnie, współzałożycielem antykomunistycznego Demokratycznego Związku Walki o Niepodległość (DZWON).

Był więziony przez komunistów na Zamku Lubelskim i w Warszawie w latach 1945-1946 i 1952-1956. Za zasługi odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy. O ufundowanie tablicy wnioskowała w IPN rodzina ppłk. Kucharczaka. (EM.K.)