Cała szkoła czyta dzieciom

W Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku każdy poniedziałek rozpoczyna się od głośnej lektury. Na 15 minut przed wszystkimi lekcjami szkolne sale zamieniają się w czytelnie.
Wybraną przez dzieci literaturę czytają nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich oddziałach. – Początki akcji sięgają 2001 roku, kiedy rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna pt. „Cała Polska czyta dzieciom – mówi Piotr Bogusz, dyrektor SP nr 7. – Jedna z naszych nauczycielek, pani Danuta Wójcik, była wtedy koordynatorem wojewódzkim tej bardzo potrzebnej akcji. W tym czasie naszą szkołę odwiedziło wiele znanych osób, które propagowały wśród dzieci czytelnictwo. Po zakończeniu kampanii postanowiliśmy zrobić coś swojego i wprowadzić w naszej szkole zwyczaj codziennej lektury – wyjaśnia dyrektor placówki.

Taki regularny kontakt z głośnym czytaniem na pewno ma przełożenie na wyniki egzaminów. – Zauważyliśmy, że na sprawdzianie po szóstej klasie wyniki naszych uczniów w poleceniach, w których należało przeczytać tekst ze zrozumieniem, są wyższe niż w latach ubiegłych – dodaje Piotr Bogusz. Dzieci polubiły poniedziałkowe czytanie i chętnie same się zgłaszają, żeby przeczytać na głos fragment książki.
(EM.K.)