Calineczka podsumowana

W Wojsławicach podsumowano projekt „Calineczka – integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy”.

Pomysł na jego realizację to efekt rozmów rodziców dzieci niepełnosprawnych o tym, jak wygląda ich życie. Nie mają one zbyt wiele okazji do kontaktu z rówieśnikami, bo ze względu na swoją niepełnosprawność często muszą uczyć się poza Wojsławicami i dojeżdżać na rehabilitację. Elżbieta Sapiecha-Nizio i Ewa Aleksiejuk wspólnie z Elżbietą Łopocką stworzyły grupę, której celem było zorganizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rówieśników. I tak we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa” i GCKSiT powstał projekt, w ramach którego najmłodsi mogli nie tyko uczestniczyć w zajęciach teatralnych, ale również odwiedzić Teatr Lalki H.Ch. Andersena oraz Teatr Muzyczny w Lublinie. W ostatnim tygodniu warsztatów spotkały się z aktorką Teatru Ziemi Chełmskiej Barbarą Szarwiłło, która opowiadała o funkcjonowaniu teatru i pracy aktora. Zwieńczeniem projektu było wystawienie przedstawienia teatralnego „Calineczka”. (w)