Całodobowa teleopieka

Do lubelskich seniorów trafi czterysta teleopasek

400 lubelskich seniorów otrzyma specjalne opaski, dzięki którym będą mogli zaalarmować innych o złym stanie zdrowia.


– To pierwszy taki projekt w naszym mieście. Inicjatywa jest elementem realizowanego programu „Lublin Strefa 60+”. Głównym jego celem jest poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, chcemy umożliwić osobom starszym jak najdłuższe bezpieczne pozostawanie w najbliższym im domowym zaciszu. Takie rozumienie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi wpisuje się w realizowaną przez nas politykę społeczną – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

22 lipca Ratusz podpisał umowę z firmą SiDLY sp., która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek oraz całodobowego Centrum Teleopieki. To program pilotażowy. Zakupu opasek dla 400 seniorów i zapewnienie im teleopieki kosztuje rocznie ok. 190 tys. zł. Ich zakup został sfinansowany z projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jak działają opaski?

Każdy uczestnik otrzymuje opaskę na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne i mają regulację długości paska. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem lub członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga.

Dzięki zlokalizowanemu w opasce GPS pracownicy centrum będą mogli powiadomić odpowiednie służby, w jakim miejscu znajduje się wymagający pomocy i opieki senior. Opaska ma indywidualny, niepowtarzalny numer i wyposażona jest w: przyciski do bezpośredniego połączenia się z Centrum Teleopieki i odbierania połączeń przychodzących, miernik tętna, czujnik upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS (zasięg sieci obejmuje 100% terenu Lublina) i pomiar poziomu ładowania baterii. Opaki serwisować będzie wykonawca zadania – firma SiDLY. Powołane do obsługi noszących opaski seniorów Centrum Teleopieki funkcjonować będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi wykonawca zatrudni ratownika medycznego lub ratownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje i pracownika technicznego.

Pracownicy Centrum Teleopieki mają obowiązek: odbierać alarm z opaski, nawiązywać kontakt z seniorem po odebraniu alarmu, kontaktować się z podanym wcześniej przez seniora numerem telefonu w celu weryfikacji wystąpienia alarmu, wzywać pomoc, utrzymać kontakt z uczestnikiem do momentu przybycia pomocy i stale monitorować stan techniczny opasek i poziom ich naładowania. Zadanie związane z zakupem i obsługą opasek będzie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r.

Kto może dostać opaskę?

Rekrutacja do programu potrwa do 7 sierpnia 2019 r. Opaskę może otrzymać mieszkaniec Lublina, który ukończył 60. rok życia i jest osobą z niepełnosprawnością lub niesamodzielną i ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego. Dokumenty można składać: w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, Lublin, pok. 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635, oraz poprzez mail: sosdlaseniora@zow.lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zgłoszenia przyjmowane są też w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13, tel. 81 466 30 50 lub 81 466 20 69, mail: wips@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Przyjmowane są też za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin z dopiskiem na kopercie „SOS dla Seniora” (za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu dokumentów, a nie datę wysłania formularza). Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia w wersji elektronicznej można pobrać na stronach http://www.zow.lublin.eu/sosdlaseniora oraz www.lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/

O tym, kto dostanie opaskę zdecyduje specjalna komisja. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną o tym powiadomione telefonicznie i zaproszone na szkolenie, które przeprowadzi firma SiDLY w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia. Planowane uruchomienie systemu monitoringu to 1 września br.  (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here