Cały powiat w cyfrowych mapach

Urzędową tablicę na siedzibie punktu geodezyjnego w Piaskach przytwierdził osobiście Jakub Osina

Ponad 5,5 mln zł otrzyma Powiat Świdnicki z projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Dzięki projektowi przez najbliższe trzy lata mapy powiatu zostaną „ucyfrowione”. W praktyce oznacza to, krótszy i łatwiejszy dostęp do kartograficznych baz danych dla mieszkańców i inwestorów.


Umowę na dotację w ubiegły wtorek, 18 lipca, podpisali przedstawiciele wszystkich powiatów województwa, łącznie z powiatem lubelskim, który jest liderem całego przedsięwzięcia. W zastępstwie starosty świdnickiego umowę podpisał wicestarosta Waldemar Białowąs. Łączna wartość projektu to ok. 187,5 mln zł, z czego 85 proc. to unijne dofinansowanie.
Projekt pozwoli na m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy, dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Łącznie przez najbliższe 3 lata „ucyfrowione” zostanie około 70 proc. powierzchni Lubelszczyzny. W praktyce oznacza to, że dostęp do kartograficznych baz danych dla mieszkańców, czy inwestorów będzie krótszy i łatwiejszy. Zniknie konieczność składania papierowych wniosków w starostwach, a w ramach e-usługi będzie można korzystać z map geodezyjnych wprost ze swojego domowego komputera.
– Całe bazy danych będą dostępne w wersji elektronicznej. Odpowiedni program pozwoli na szybki wgląd do tych akt. Cyfryzacja usprawni pracę, nie tylko geodetów – pomoże też mieszkańcom, którzy za jednym kliknięciem uzyskają potrzebne im informacje – mówi starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.
W podobnym tonie wypowiada się Jakub Osina, członek zarządu powiatu:
– Odkąd zarządzam m.in. Wydziałem Budownictwa i Geodezji, robię wszystko, by obsługa mieszkańców była jak najkrótsza i jak najsprawniejsza – mówi Osina – stąd otwarcie punktu geodezyjnego w Piaskach, co znacznie skróciło drogę do urzędu dla mieszkańców gmin wokół Świdnika i jednocześnie odciążyło samo starostwo. Stąd też wprowadzenie elektronicznego systemu kolejkowego w Świdniku i otwarcie wyspecjalizowanego okienka na korytarzu. Teraz będzie jeszcze łatwiej i szybciej – to wręcz rewolucyjna zmiana, która bardzo mnie cieszy. Mogę więc powiedzieć, że jako zarząd powiatu spełniliśmy obietnicę efektywnej służby i ułatwień dla mieszkańców w załatwianiu spraw.
W ramach projektu na terenie powiatu świdnickiego przeprowadzona zostanie też długo oczekiwana przez mieszkańców modernizacja zasobu geodezyjnego.
– Powiat wytypował do tego działania te obszary, które zostały dotknięte modernizacją przeprowadzoną przez naszych poprzedników. Chodzi szczególnie o obszar gminy Piaski, na którym występuje wiele nieprawidłowości i nieścisłości. Projekt „e-Geodezja” będzie doskonałą okazją do naprawienia wielu błędów z tamtego okresu – dodaje Osina.
Wspomniana modernizacja będzie prowadzona w 3 etapach i obejmie łącznie 52 212 działek. (w)