CBA uchyla Wrota

Centralne Biuro Antykorupcyjnego zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienie przestępstwa przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy realizacji unijnego projektu cyfryzacji gmin i powiatów pn. „Wrota Lubelszczyzny”.
Według ustaleń CBA warty ponad 18 mln zł projekt został zrealizowany z ponad półrocznym opóźnieniem, a mimo to urząd marszałkowski nie naliczył wykonawcy, którym była firma Asseco Poland, przewidzianych w umowie kary za zwłokę, która powinny wynieść ponad 500 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski twierdzi, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Wykonawca miał w terminie wywiązać się z kontraktu, ale kilka miesięcy trwał odbiór wykonanych prac i dostarczonego w ramach umowy sprzętu i oprogramowania. Jak zapewnia rzecznik marszałka Beata Górka, podczas kontroli CBA urzędnicy złożyli wyjaśnienia, że nie doszło do żadnego naruszenia prawa i informacja o złożeniu przez CBA zawiadomienia do prokuratury o możliwym popełnieniu przestępstwa jest zaskakująca.
 (K)