Celnicy poszukiwani

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie poszukuje 52 funkcjonariuszy do pracy w jednostkach w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Dorohusku. Dokumenty można składać do środy, 23 czerwca.

Poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest 15 etatów w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku, 12 etatów w Oddziale Celnym Pocztowym w Lublinie, 7 etatów w Oddziale Celnym w Zamościu i po 9 etatów w Referatach Realizacji w Lublinie i Białej Podlaskiej. – To trzecia, największa w tym roku rekrutacja do służby celno-skarbowej prowadzona przez IAS Lublin. Widzimy, że zwiększa się świadomość społeczna na temat pracy naszych funkcjonariuszy, bo zgłasza się do nas coraz więcej kandydatów. Jest to nawet kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. Bardzo nas to cieszy, ponieważ możemy wybierać wśród najlepszych – mówi Artur Krukowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Kwestionariusz osobowy oraz komplet dokumentów kandydaci muszą złożyć do 23 czerwca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24). Można zrobić to osobiście lub listownie. Rekrutacja składa się z kilku etapów. Na chętnych czeka test wiedzy, test sprawnościowy, psychologiczny i  kompetencyjny. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Cały proces potrwa około 3 miesięcy, a zwycięzcy mogą rozpocząć służbę miesiąc później.

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która: jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią, której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku, nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w lat 1944–1990, ani nie była ich współpracownikiem. – Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B. – dodaje Michał Deruś, rzecznik prasowy IAS w Lublinie.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce „Nabór”. opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here