Cenna autopoprawka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma szansę otrzymać aż 30 milionów dotacji z budżetu państwa na budowę zachodniego kampusu. Na działce u zbiegu ul. Pagi i ul. Głębokiej mają powstać nowe budynki Instytutu Psychologii i Wydziału Politologii.


Pieniądze na ten cel mają pochodzić z rządowego dofinansowania. W ubiegłą środę sejmowa komisja finansów przyjęła autopoprawkę do budżetu odnośnie rozpoczęcia wieloletniego programu budowy nowego kampusu UMCS. Zgłosili ją posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa jest w toku. – Uczelnia w ubiegłym roku aplikowała o środki na budowę kampusu zachodniego UMCS. Obecnie czekamy na oficjalne decyzje w tej sprawie – informowała w piątek, 5 stycznia Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.
Uczelnia jest już właścicielem tego terenu po byłej jednostce wojskowej. Teraz czeka na podpisanie umowy z wykonawcą projektu. – Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami na terenie tego kampusu chcemy zbudować nowoczesne siedziby Instytutu Psychologii i Wydziału Politologii, które zapewnią odpowiednie standardy gwarantujące właściwy poziom kształcenia, rozbudowując tym samym kampus zachodni UMCS, w którym przypomnę – znajdują się już siedziby Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Artystycznego, chcemy realizować ideę tak zwanej uczelni kompletnej, w której studenci mogą uzyskać wiedzę, dobre wykształcenie oraz przygotowanie do pracy zawodowej, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań, np. tych sportowych czy kulturalnych – dodaje rzeczniczka UMCS.
Uczelnia sprzedała już zabytkowy budynek Wydziału Politologii (za 10,7 mln ) znajdujący się na placu Litewskim. W Pałacu Lubomirskich ma teraz powstać Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP. Uczelnia przymierza się również do sprzedania budynku, w którym mieści się Instytut Psychologii. Nowe siedziby tych jednostek znajdą się właśnie na kampusie zachodnim. – Planujemy, aby pracownicy oraz studenci przenieśli się do nowoczesnych obiektów przy ul. Głębokiej w roku akademickim 2019/2020 – informuje Aneta Adamska. (EM.K.)