Centralny punkt urzędu

Lubelski Urząd Wojewódzki uhonorował ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Jego imieniem nazwano jedną z sal w siedzibie wojewody przy ulicy Spokojnej.


Sala nr 100 ma swoją oficjalną nazwę – im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Przed wejściem znalazła się poświęcona mu tablica a wewnątrz można oglądać pamiątki z prywatnego gabinetu prezydenta w Londynie. Są to m.in. obraz MB Ostrobramskiej, ryngrafy czy dyplomy nadania honorowego obywatelstwa miast, m.in. Lublin.

Na uroczystości otwarcia sali, która odbyła się w środę, 19 grudnia, obecni byli członkowie rodziny zmarłego tragicznie, w katastrofie smoleńskiej, prezydenta, którzy przekazali jego osobiste pamiątki. W uroczystości uczestniczyli również eksprezydent Lublina i radny sejmiku, Andrzej Pruszkowski z żoną Jadwigą (spokrewnioną z prezydentem Kaczorowskim), który był inicjatorem takiego uhonorowania ostatniego prezydenta II RP. Salę poświęcił abp metropolita lubelski Stanisław Budzik.

– Ta sala będzie miała ogromny walor edukacyjny dla dzieci, które przybywają do LUW w celach zdobycia wiedzy o państwie, administracji i będzie to dla nich od tej pory centralny punkt tych wycieczek – podkreśla lubelski wojewoda Przemysław Czarnek.

22 grudnia przypadała 28. rocznica przekazania przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy prezydenta II Rzeczypospolitej, wybranemu w wolnych, demokratycznych wyborach prezydentowi Polski Lechowi Wałęsie. (EM.K.)