Centrum ładniejsze i bardziej przytulne

Leszek Czechowski, członek Zarządu Powiatu Świdnickiego i Iwona Maluga, szefowa PCPR w Świdniku, zapewniają, że mimo prowadzonego kompleksowego remontu obsługa klientów Centrum odbywała się będzie normalnie

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku czeka remont. Zmodernizowane zostanie centralne ogrzewanie, na dachu pojawią się ogniwa fotowoltaiczne i, co najważniejsze, budynek zostanie ocieplony. Wartość inwestycji to ponad 480 tys. zł.


W ubiegły czwartek podpisano umowę z wykonawcą ocieplenia budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Prace remontowe odbędą się w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego. W planach jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji odgromowej, ocieplenie budynku, wykonanie systemu osuszania metodą grawometryczną oraz montaż na dachu ogniw fotowoltaicznych.

– Budynek, będący siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, został wybudowany w latach 50. ubiegłego stulecia. Nigdy wcześniej nie był przeprowadzany tu tak kompleksowy remont. Dzięki realizowanemu projektowi możliwe będzie poprawienie stanu technicznego naszej siedziby, a zastosowane rozwiązania budowlane wpłyną na zwiększenie jakośćci świadczonych usług – mówi Iwona Maluga dyrektor PCPR w Świdniku i dodaje, że w czasie remontu Centrum będzie funkcjonować jak dotychczas.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na październik tego roku. Ocieplenie budynku PCPR to nie jedyny projekt termomodernizacyjny, jaki będą realizowały powiatowe jednostki.

– Obecnie trwa ocena merytoryczna projektu termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, którego koszt to ponad 6 mln zł – informuje Leszek Czechowski członek Zarządu Powiatu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych. – Jesteśmy również po procedurze odwoławczej odnośnie wniosku dla Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie.

Nasze odwołanie co do oceny formalnej zostało uwzględnione i wniosek zostaje poddany ocenie merytorycznej. Koszt tej inwestycji to prawie 2 mln zł. Jestem przekonany, że nie będzie problemu z oceną realizowanych projektów, ponieważ mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy. Udało się już nam otrzymać dofinansowanie aż na trzy wnioski, co dobrze świadczy o naszej skuteczności. (w)