Chaos już kontrolowany

– Na początku należy zaznaczyć, że wnioskodawcą uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyryki był Klub Radnych „Wyryckie Perspektywy”, do którego mam przyjemność należeć – mówi radny Mirosław Torbicz. – Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 lutego br., a jej projekt został przedłożony jeszcze w grudniu 2015 roku z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do najbliższej sesji, ale na prośbę przewodniczącego, Piotra Horszczaruka nie był procedowany na sesji w dniu 29 grudnia, a dopiero w lutym br., co już spowodowało opóźnienie w wejściu w życie uchwały o około 1,5 miesiąca – tłumaczy Torbicz. – O fakcie podjęcia takiej uchwały pisałem w artykule „Zmiany w stypendiach socjalnych” zamieszczonym w 4 wydaniu kwartalnika „Wyryckie Wieści”, które ukazało się w marcu br. Wracając do podanych tydzień temu przez wójta informacji, uważam, że nie były one prawdziwe. Po pierwsze – pan Andrzej Ćwirta stwierdza m.in., że „Problem stanowi wiadomość jakoby mieszkańcy już mogli przedkładać faktury dokumentujące poniesienie wydatków związanych z stypendium szkolnym na nowych zasadach”. Tymczasem w moim artykule w „Wyryckich Wieściach” pisałem: „Po wejściu w życie uchwały wnioski o częściową lub całkowitą refundację będzie można…”. Jest to ewidentnie forma czasu przyszłego. Po drugie – Stowarzyszenie „Koalicja Kulturalna” nie rozpowszechniało „broszury informacyjnej o zmianie zasad przyznawania stypendiów socjalnych dla uczniów”, a kolejne wydanie kwartalnika, który oprócz artykułu dotyczącego ww. stypendiów porusza szereg spraw kulturalno-społecznych – wylicza radny. – Wreszcie po trzecie, wbrew temu co twierdził wójt, uchwała została opublikowana 7 kwietnia i po upływie 14 dni od tej daty wejdzie w życie. Przyznaję, że osobiście informowałem kilkoro rodziców uczniów korzystających ze stypendiów socjalnych o tym, że z zakupami muszą zaczekać na wejście w życie uchwały, a najlepszym źródłem informacji co do właściwego terminu będzie Urząd Gminy. Jestem w stanie zrozumieć, że pan Andrzej Ćwirta mógł się czuć poirytowany pytaniami mieszkańców o wejście w życie zmian w uchwale, których nie jest autorem. Zaskoczony jestem natomiast niesłusznym posądzaniem mnie o podawanie mieszkańcom naszej gminy nieprawdziwych informacji. Skoro pan Ćwirta wprowadza chaos informacyjny, to powinien przepraszać za swoje błędy, a nie doszukiwać się ich tam, gdzie ich nie ma – dodaje Torbicz.

News will be here