Chcą czerpać z życia

Seniorom też należy się coś od życia – z takiego założenia przed trzema laty wyszła gmina Wojsławice, uruchamiając Klub Seniora „Aktywna Jesień”. Dziś klub nadal działa prężnie, a jego członkowie zgodnie przyznają, że dzięki niemu mają powód, aby wyjść z domu i miło spędzić czas.

Klub Seniora „Aktywna Jesień” w Wojsławicach rozpoczął działalność 25 marca 2019 roku. Powstał w ramach projektu dotowanego ze środków unijnych (RPO WL). Urząd gminy otrzymał na jego utworzenie 755 tys. zł, zaś wkład własny stanowił 41 tys. zł. Przez pierwsze trzy lata działalność klubu był finansowana z projektu, a obecnie działa on w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest dotowany z budżetu gminy.

– To pierwsza tego typu placówka na terenie gminy Wojsławice. Uruchomiliśmy Klub Seniora, bo w tej grupie wiekowej naszych mieszkańców zauważamy duże zainteresowanie i potrzebę spotkaniami z rówieśnikami, wspólnymi zajęciami, a także potrzebę aktywności fizycznej – wyjaśnia wójt Henryk Gołębiowski.

By stworzyć odpowiednie warunki do funkcjonowania klubu, przeprowadzono remont całej kondygnacji budynku po byłym ośrodku zdrowia w Wojsławicach na ul. Uchańskiej. Na potrzeby Klubu Seniora zaadaptowano 10 pomieszczeń o całkowitej powierzchni 300 m kw. Przygotowano kuchnię, a także sale: wielofunkcyjną, informatyczną, rękodzieła i rehabilitacji.

Wyremontowano łazienki i przystosowano je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie kuchenne, sprzęt rehabilitacyjny, stół bilardowy, telewizor, zestaw nagłośnieniowy, projektor multimedialny, aparat fotograficzny, komputery, biurka, laptop, drukarkę, stoły i krzesła. Zakupiono też schodołaz, by ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym i poruszającym się na wózkach.

Klub Seniora „Aktywna Jesień” skupia dziś około 30 emerytów i rencistów. Seniorzy mogą tu zjeść posiłek, oddawać się swoim pasjom i zainteresowaniom lub po prostu odpocząć i obejrzeć film, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym mogą się spotkać i porozmawiać.

Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu w ramach różnych zajęć. Na zajęciach rękodzielniczych seniorzy tworzą m.in. stroiki i inne prace artystyczne, które są później wystawiane na kiermaszach. Dużą popularnością cieszą się też zajęcia muzyczne – efekty wspólnych prób wokalnych seniorzy chętnie prezentują podczas gminnych uroczystości. W Klubie Seniora mieszkańcy mają też możliwość korzystania ze sprzętów gimnastycznych, rehabilitacyjnych, a także komputerów i sprzętu audiowizualnego.

– Tu nie ma czasu na nudę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pomyślano o nas, najstarszych mieszkańcach gminy. Bogata oferta zajęć, spotkania integracyjne, wycieczki oraz różnego typu spotkania pozwalają nam wyjść z domu i spędzić miło czas – mówi jedna z seniorek. (w)