Chcą działać dla dużych rodzin

Lubelski ratusz ogłosił V edycję konkursu o tytuł „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie”. Mogą w nim uczestniczyć firmy oraz organizacje angażujące się w działania na rzecz lubelskich dużych rodzin.


– Tytuł „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” to prestiżowe wyróżnienie. Jego nadanie jest nagrodą za konsekwencję w działaniu na rzecz rodzin, a także potwierdzeniem prowadzenia zrównoważonej polityki biznesowej, otwartej na potrzeby wszystkich lublinian. W każdej edycji laureatami zostają podmioty wyróżniające się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami skierowanymi do lubelskich rodzin – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Najlepsze firmy oferujące zniżki, rabaty czy instytucje dostosowujące swoją ofertę dla dużych wskażą same rodziny wielodzietne. – Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go do 6 października 2019 r. na adres e-mail: trzyplus@lublin.eu lub poprzez osobiste wrzucenie do urny konkursowej umieszczonej w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin (ul. Leszczyńskiego 20) w pokoju 301 – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

– W miejski program „Rodzina Trzy Plus” zaangażowanych jest już ponad 200 podmiotów: firm, przedsiębiorstw czy instytucji. Z karty korzysta ponad 3,6 tysiąca rodzin, jest to ponad 18 tysięcy członków korzystających każdego dnia ze zniżek i ofert specjalnych, w tym ponad 12 tysięcy dzieci – dodaje. (EM.K.)

Miejski program działań na rzecz dużych rodzin „Rodzina Trzy Plus” funkcjonuje w Lublinie od 2012 roku. W 2015 roku Lublin został doceniony i nagrodzony w Europie w ramach Konkursu Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA 2015) właśnie za ten program.

To prestiżowy konkurs organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) z siedzibą w Maastricht. Oficjalnym partnerem konkursu jest m.in. Komisja Europejska. Lublin otrzymał Certyfikat Dobrych Praktyk za działania w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus”. Aplikację miasta wybrano spośród 266 projektów zgłoszonych przez samorządy z całej Europy.