Chcą łapać deszczówkę i stawiać ekoprzystanki

Urząd Miasta Świdnik będzie starał się o dotację na tzw. zielono-niebieską infrastrukturę. Chodzi o kwotę rzędu 3-4 mln zł, dzięki której w mieście powstałyby m.in. wiaty przystankowe z panelami słonecznymi, a mieszkańcy mogliby otrzymać pojemniki do gromadzenia deszczówki. Chętni powinni już dziś zgłaszać się do ratusza.

W marcu tego roku Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi o inwestycje, które zwiększą odporność miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych. Mogą one dotyczyć np. ograniczania emisji z transportu, rewitalizacji lub tworzenia nowych terenów zielonych oraz lepszego zarządzania zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. Wnioski mogą składać te miasta, których liczba mieszkańców nie przekracza 90 tys. Aplikować o te środki zamierza również Urząd Miasta Świdnik. Urzędnicy właśnie pracują nad przygotowaniem wniosku.

Wśród pomysłów, które zostaną w nim uwzględnione znalazł się m. in. program „Łap deszczówkę”, zakładający wyposażenie mieszkańców w pojemniki do gromadzenia wód opadowych. Aby wiedzieć, jakie środki będą na ten cel potrzebne, miasto sprawdzi ilu mieszkańców chciałoby mieć je na swoich działkach. Zainteresowani powinni wypełnić wniosek (można go pobrać ze strony świdnickiego ratusza) i złożyć jego papierową wersję w urzędzie do 24 lipca. Jeśli miastu udałoby się otrzymać pieniądze na ten cel, pojemniki trafiłyby do mieszkańców najprawdopodobniej w drugiej połowie 2021 roku.

„Zielono-niebieski” projekt świdnickiego magistratu dotyczy także budowy parków, miejsc rekreacji oraz oczek wodnych, które – jak podkreślają urzędnicy – są ważne także w kontekście spraw zalewowych, czy budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej między ulicami Kamińskiego i Wyszyńskiego, o co od jakiegoś czasu apelowali mieszkańcy.

Jest także pomysł zakładający wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w instalacje fotowoltaiczne, z których energia zasilałaby np. elektroniczne rozkłady jazdy oraz ładowarki do telefonów.

Na „zielono-niebieskie” inwestycje samorządy mogą pozyskać od 2 do 10 mln zł. (w)

Osoby zainteresowane montażem zbiorników, mogą wypełnić zgłoszenie i złożyć je w formie papierowej w Urzędzie Miasta. Dokumenty można pobrać ze strony swidnik.pl. Termin ich przyjmowania mija 24 lipca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here