Chcą utemperować brutali

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku chce odmieniać osoby agresywne i uciekające się do przemocy. Planuje to zrobić poprzez cykl zajęć, które mają pokazać, że agresja – zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna – nie jest żadnym rozwiązaniem.


Jeszcze w tym miesiącu Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku chce rozpocząć realizację programu edukacyjnego skierowanego do sprawców przemocy.
– Jego celem jest pomoc w przemianie osób stosujących przemoc w różnych jej formach. Zajęcia odbywać się będą w formie cyklu 23 spotkań lub konsultacji indywidualnych. Spotkania indywidualne będą miały na celu diagnozę osobową, wsparcie i motywowanie do zmiany postawy. Uczestnictwo w programie pozwoli na uzupełnienie wiedzy i może dać szansę na skuteczną autokorektę negatywnych zachowań w przyszłości – mówi Anna Modrzejewska, kierownik OIK w Świdniku.
Rekrutacja do programu już trwa. Zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do siedziby Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 w Świdniku lub telefonicznie pod nr telefonu 81 467 00 77. Program skierowany jest do osób skazanych prawomocnym wyrokiem za stosowanie przemocy, osób warunkowo zwolnionych z odbycia kary pozbawienia wolności, jak i korzystających z zawieszenia jej wykonania; osób u których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty oraz osób wyrażających dobrowolną chęć wzięcia w nim udziału.  (W)