Chcemy po prostu żyć normalnie

30 czerwca na UMCS odbył się Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego uczestnicy dyskutowali o aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami oraz o poziomie przestrzegania ich praw w Polsce.

W konwencie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jedną z nich jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, której celem jest docieranie do wszystkich osób z urazami kręgosłupa. – Większość z nas doznaje urazu kręgosłupa po różnych wypadkach i stajemy przed dylematem, co możemy robić, żeby w miarę normalnie funkcjonować – mówił pan Adam Orzeł, przedstawiciel fundacji. – Chcemy przecież żyć samodzielnie i być niezależnymi od innych osób. I nasza fundacja pomaga osiągać taką sprawność.

Podstawową formą działania jest obóz aktywnej rehabilitacji, na którym uczestnicy uczą się jazdy na wózku, mają trening ogólnokondycyjny, łucznictwo, pływanie.
– Wyróżnia nas to, że uczy osoba z taką samą niepełnosprawnością – podkreśla pan Adam. – Chcemy być aktywni i pracować jak każdy normalny człowiek, dlatego bardzo ważne jest, żeby zaakceptować swój stan i nauczyć się z nim funkcjonować.
Fundacja pomaga też w aktywizacji społecznej i zawodowej, organizując spotkania z doradcą zawodowym. Biuro regionalne instytucji mieści się na al. Kraśnickiej 127/129. Można się skontaktować telefonicznie: 81 526 10 24.
O aktywizacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera mówiła pani Agata Kapiec z Fundacji Alpha. – Takie osoby mają trudności z komunikowaniem się, rozumieniem żartów, mimiki twarzy, z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji – opowiadała pani Kapiec – dlatego prowadzimy projekty, w których staramy się zwiększyć umiejętności społeczne, a także zawodowe naszych podopiecznych.

W projekcie „Rozwijamy Skrzydła” uczestnicy pracowali nad swoją samooceną i zaplanowali osobisty rozwój. Program Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” ma na celu włączenie osób z autyzmem i chorobą Aspergera do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, co powoduje ogólną zmianę jakości życia.
Fundacja mieści się na ulicy Cichej 10, telefon kontaktowy: 81 532 58 06.

Poszukiwanie pracy i pokonywanie barier

Osoby niepełnosprawne często chcą pracować. W znalezieniu właściwego zawodu pomaga im Fundacja Fuga Mundi. Prowadzi ona doradztwo zawodowe oraz wspomaga działania zmierzające do aktywizacji zawodowej. – Od 2010 istnieje Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, w którym organizujemy różne szkolenia, na przykład z e-marketingu, grafiki komputerowej, dla pracownika administracyjno-biurowego – mówi Marzena Cyran. – Przygotowujemy też giełdy pracy, gdzie pracodawcy i potencjalni pracownicy mogą się spotkać bezpośrednio.
Instytucja prowadzi również doradztwo personalne i pomaga tworzyć dokumenty aplikacyjne. Siedziba Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi znajduje się na ul. Krochmalnej 13/1 (tel. 81 534 82 90).
Średnio liczba zarejestrowanych pracodawców, którzy poszukują pracowników, wynosi 130 rocznie. Zatrudnienie zdobywa około 100 osób.
Często nie zdajemy sobie sprawy, z jakimi barierami muszą mierzyć się codziennie osoby niewidome. Wewnętrznie muszą zaakceptować przecież swoją niepełnosprawność, budować poczucie własnej wartości. Z drugiej strony jest otoczenie – brak świadomości ludzi wokół, brak wiedzy potencjalnych pracodawców i utrudnienia w przestrzeni. – Naszym zadaniem jest podnoszenie świadomości otoczenia, działanie na rzecz projektowania uniwersalnego, czyli takiego, w którym dane miejsce już z założenia będzie przystosowane dla niepełnosprawnych – mówi Joanna Szafrańska z Fundacji Szansa dla Niewidomych. – Uczymy też języka obcego i obsługi komputera, więc staramy się pomagać na różnych płaszczyznach.
Siedziba organizacji znajduje się przy ul. Głowackiego 35. Telefon kontaktowy: 81 442 75 27.
MG