Chełmski PTTK wędrował po Działach Grabowieckich

(4 listopada) Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie zorganizował 55. Rajd „Parasolowy”, w trakcie którego uczestnicy mogli zapoznać z pieknymi jesiennymi krajobrazami Działów Grabowieckich.

W imprezie, współfinansowanej przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Urząd Miasta Chełma, uczestniczyło blisko 100 uczestników, głównie młodzież szkolna, reprezentująca: SKKT „Dreptak” przy Zespole Szkół w Sawinie, SKKT przy Szkole Podstawowej w Czułczycach, SKKT „Piątak” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie, SKKT przy Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego), Szkołę Podstawową nr 1 w Chełmie i Szkołę Podstawową nr 5 w Chełmie. W rajdzie uczestniczyli także członkowie Klubu Turystycznego „Bieluchy” przy Komendzie Miejskiej Policji Państwowej w Chełmie oraz Klubu Turystycznego „MłoDziK” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie. W imprezie uczestniczyła także grupa rowerzystów z Chełmskiego Klubu Cyklistów PTTK. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzili zamek w Krupem, główne obiekty zabytkowe Krasnegostawu, zespół pałacowo-parkowy w Tarnogórze, zalew w Nieliszu, zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu (uwieczniony na znaczku rajdowym), a następnie przebyli kilkukilometrową trasę przez las Pańska Dolina (w pobliżu projektowanego rezerwatu) z Wierzby do Huszczki Dużej (pierwszej miejscowości wysiedlonej na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej). Zakończenie imprezy z tradycyjnym ogniskiem turystycznym oraz konkursem na turystyczny parasol odbyło się w w Majdanie Ostrowskim, w słynnym „Kocim Dołku”, gdzie serdeczne przyjęcie przygotowała turystom gospodyni tego urokliwego miejsca Teresa Szwarc. W konkursie na parasol rajdowy jednogłośnie zwyciężyła Monika Spodniewska z KT „MłoDziK”. W rozegranym przy ognisku konkursie krajoznawczym czołowe miejsca zajęli reprezentanci SKKT „Dreptak” z Sawina: Hania Fura i Damara Koza, a także Monika Spodniewska z KT „MłoDziK”. Laureaci i uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. (z)