Chełmskie mistrzynie ortografii

W ramach Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie zorganizowano V Otwarte Dyktando Biblioteczne „Spisz się!”.

Tekst dyktanda, którego tematem przewodnim był „Rok Aleksandra Fredry”, opracowany został przez profesora Andrzeja Markowskiego – polskiego językoznawcę, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W komisji oceniającej dyktanda zasiedli: prof. A. Markowski, Katarzyna Józefacka z Działu Promocji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Beata Tomaszewska – nauczyciel polonista II LO w Chełmie. Spośród prawie 30 prac komisja wybrała najlepsze, z najmniejszą ilością błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Zwycięzcą konkursu została Aleksandra Kraszewska, a Justyna Nafalska, Elżbieta Król oraz Honorata Kozioł otrzymały wyróżnienia. Celem wydarzenia była popularyzacja umiejętności stosowania się do zasad ortografii i interpunkcji, popularyzacja książki, literatury i czytelnictwa, stwarzanie uczniom, studentom, emerytom i innym dorosłym okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących ortografii, a także rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. (opr. mo)