Kto chętny do Straży Granicznej?

Kolejny nabór do Straży Granicznej. Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie jeszcze w październiku do służby przygotowawczej przyjmie 12 funkcjonariuszy, a grudniu kolejnych 28.

O pracę w formacji mogą starać się osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarane za przestępstwo, korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające co najmniej średnie wykształcenie.
Zapisy odbywają się telefonicznie. Od zgłoszenia do przyjęcia jest jednak długa droga. Kandydaci muszą złożyć stosowne dokumenty, zdać testy: psychologiczne (w tym badanie wariografem), sprawnościowe, z języka obcego, z wiedzy ogólnej, a ponadto wykazać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Mimo wszystko chętnych nie brakuje. W ubiegłym roku NOSG w Chełmie przyjął do służby 80 osób wyłonionych spośród… ponad 1 500 kandydatów. (mg)