Chodnik rodzi się w bólach

Nie wiadomo, kiedy powstanie chodnik z Rejowca Fabrycznego do Pawłowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie chce, by gmina Rejowiec Fabryczny dołożyła się do budowy. Wójtowi Krupie niezbyt się to podoba. Choć ta inwestycja ogromnie poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, Zdzisław Krupa do dziś nie złożył w ZDW deklaracji partycypowania w kosztach inwestycji.
O potrzebie budowy chodnika, który połączyłby Rejowiec Fabryczny z Pawłowem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839, mówi się od co najmniej trzech lat. Zarząd Dróg Wojewódzki w Lublinie przy tego typu inwestycjach, jak chodniki, oczekuje finansowego wsparcia ze strony lokalnych samorządów. Tak było, gdy budowano chodnik z Rejowca Osady do Rejowca Fabrycznego.
Jak mówi Andrzej Gwozda, dyrektor lubelskiego ZDW, w sprawie planów budowy chodnika z Rejowca Fabrycznego do Pawłowa od jakiegoś czasu jest cisza. – Samorząd gminy Rejowiec Fabrycznego nie złożył jeszcze deklaracji partycypowania w kosztach budowy chodnika. Nie wystąpił również o wydanie warunków do projektowania. W związku z tym prace przygotowawcze nie zostały nawet rozpoczęte – wyjaśnia A. Gwozda. – Trudno więc dziś mówić o terminie realizacji inwestycji.
Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny, tłumaczy, że gmina przymierza się do wykonania projektu technicznego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi. – Chodzi o odcinek z Rejowca Fabrycznego do hotelu „Regent” w Pawłowie – mówi wójt. – Zastanawiamy się jeszcze czy ma być to tylko ciąg pieszy, czy też pieszo-rowerowy. Koncepcja zakłada jego budowę po lewej stronie drogi, idąc w kierunku Pawłowa. Część terenu znajduje się w granicach administracyjnych miasta Rejowiec Fabryczny, które też ma się włączyć w finansowanie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie stawia sprawę jasno. 60 procent kosztów budowy mają pokryć samorządy lokalne. Są to niemałe pieniądze. Proszę zauważyć, że mamy dokładać się do inwestycji przy drodze wojewódzkiej, a potrzeb gminnych też nie brakuje. (ptr)