Ciekawi Polski

Trwa Lato Polonijne UMCS. Uroczysta inauguracja dorocznego spotkania Polonii i obcokrajowców chcących nauczyć się języka polskiego i poznać naszą kulturę oraz historię odbyła się 13 lipca, koncertem w sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka”.

W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczy około 160 osób z 20 krajów świata. Przez najbliższe trzy tygodnie będą się uczyć języka polskiego, naszej kultury i historii, wybierając jedną z trzech ofert zajęć.
Około 50 osób z Białorusi, Bułgarii, Belgii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Rosji, Francji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii weźmie udział w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej.
Kolejne 60 osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji uczestniczyć będzie w warsztatach kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół polonijnych, a następnych 50 gości z Brazylii, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Czech, Białorusi, Słowenia, Mołdawii, Słowacji, Włoch i Francji zapisało się na warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych „Wymiary polskości 2016”.

Ten trzytygodniowy kurs przeznaczony jest zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić jego znajomość. Oprócz lektoratu języka polskiego, uczestnicy Lata Polonijnego będą mogli wziąć udział w bogatym cyklu wykładów z historii kultury polskiej, prowadzonych w języku polskim i angielskim.
Organizatorem Lata Polonijnego jest Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. MG