Cieplej i taniej w świetlicy

Gmina Łopiennik Górny zakończyła termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Łopienniku Górnym.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łopiennik Górny – etap II”. Prace współfinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

– Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – informuje Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. W ramach termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Łopienniku Górnym wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, izolację termiczną stropu, roboty towarzyszące, montaż opraw oświetleniowych LED, montaż osprzętu instalacyjnego, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż kotła c.o. opalanego pelletem oraz instalację centralnego ogrzewania. Roboty budowlane wykonała firma P.W. „Allbud” z Zamościa. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 300 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 190 tys. zł. (k)