Co głów kilka, to nie jedna

O działalność społecznego doradcy burmistrza ds. współpracy z przedsiębiorcami pyta w interpelacji władze miasta radny Waldemar Białowąs. Jak tłumaczy, w jego ocenie, należałoby wrócić do poprzedniej formuły, czyli powołania Rady Przedsiębiorców.

Przez kilka lat w Świdniku funkcjonowała Rada Przedsiębiorców – organ doradzający burmistrzowi przy podejmowaniu decyzji ważnych z punktu widzenia lokalnego biznesu. Z założenia była to grupa działająca społecznie, która sama wybierała swoje prezydium. W międzyczasie zmieniono jej regulamin. W myśl nowych zapisów rada miała składać się z 15 osób, które będą spotykać się raz na kilka miesięcy, by konsultować przedstawione przez władze miasta tematy.

Te zmiany nie wszystkim się podobały. Zarzucano, że nowy regulamin ogranicza demokratyczne funkcjonowanie rady i nie będą w niej mile widziani ci, którzy mogliby krytykować działania urzędu. Pod koniec 2020 r. okazało się, że działalność rady w zasadzie wygasła, a w maju ub. r. Ratusz poinformował o powołaniu przez burmistrza Waldemara Jaksona nowego społecznego doradcy do spraw współpracy z przedsiębiorcami. Został nim Mieczysław Majewski, doświadczony menadżer i wieloletni prezes PZL-Świdnik.

Tematem współpracy miasta z przedsiębiorcami żywo zainteresowany jest radny Waldemar Białowąs (przewodniczący klubu KO), który na jednym z ostatnich posiedzeń Rady Miasta Świdnik pytał o to, na jakich zasadach opiera się współpraca burmistrza i jego doradcy. Na sesji nie doczekał się jednak odpowiedzi. Złożył więc interpelację na piśmie. Na nią właśnie otrzymał odpowiedź burmistrza, ale nie jest nią usatysfakcjonowany.

Większa, jej część poświęcona jest przypomnieniu kiedy i po co doradca został powołany, by w drugiej części bardzo ogólnie poinformować, że społeczny doradca ds. współpracy z przedsiębiorcami „pozostaje w stałym kontakcie w zakresie podejmowanych działań związanych z rozwojem Strefy Aktywności Gospodarczej oraz wspiera proces budowania wizerunku Świdnika jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania i prowadzenia działalności, [..] uczestniczył także przy przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na wydzielonym obszarze Gminy Miejskiej Świdnik w ramach pomocy de minimis”.

– Pan Majewski jest osobą z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa o skali europejskiej, ale w mojej ocenie należałoby powrócić do poprzedniej formuły, czyli powołania rady przedsiębiorców – uważa radny Waldemar Białowąs. – Lokalni przedsiębiorcy, właściciele małych i średnich firm tworzą miejsca pracy, płacą podatki i przyczyniają się do rozwoju miasta.

Ich głos powinien być brany pod uwagę. Wiceburmistrz swego czasu obiecywał, że przygotowany zostanie nowy regulamin rady. Nic z tego nie wynikło, a problemów wynikających z braku takiego organu jest na pewno dużo. Niebawem będziemy przyjmować tzw. uchwałę krajobrazową. Na łamach „Dziennika Wschodniego” pan wiceburmistrz zapowiada, że dokument będzie szeroko konsultowany z przedsiębiorcami. Ciekawe w jaki sposób przeprowadzi te konsultacje, skoro udział w ankiecie dotyczącej komunikacji wzięła w zasadzie garstka mieszkańców – zastanawia się radny. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here