Co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności w biznesie?

Dzisiaj, 21 maja, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy Grottgera 2 w Lublinie odbędzie się Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zastanowienia się, co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności w biznesie, a także, co w tej kwestii jest realizowane w naszym regionie.


Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to inicjatywa Województwa Lubelskiego oraz Klubu Odpowiedzialnego Biznesu, która zrodziła się w toku współpracy oraz realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu pod nazwą ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP (Interreg Central Europe 2014-2020).

Organizatorzy do udziału w wydarzeniu zaprosili przedsiębiorców, zwłaszcza przedstawicieli MŚP, jak również instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego i osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat szeroko rozumianej odpowiedzialności w biznesie.

Podczas forum odbędzie się debata z udziałem przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego nt. praktycznej realizacji odpowiedzialnego podejścia w biznesie. Rozwinięciu i kontynuacji dyskusji będzie służyć przedstawienie koncepcji odpowiedzialnych innowacji, a także oferty współpracy Województwa Lubelskiego dla środowiska akademickiego, IOB oraz przedsiębiorstw w ramach projektu ROSIE.

Dodatkowym elementem konferencji będą rozmowy B2B, moderowane przez Klubu Odpowiedzialnego Biznesu oraz case studies działań przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności w biznesie. SB

Program

12:30 – 12:45 Otwarcie forum przez marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego
12:45 – 13:00 Odpowiedzialne podejście w biznesie (prelegent Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL)
13:00 – 13:15 Elżbieta Fijołek – Klub Odpowiedzialnego Biznesu – Case studies
13:15 – 14:00 Debata moderowana z udziałem przedstawicieli: GT85 Polska , Eureka Grupa, Medisept, Zakładów Chemicznych „Permedia” i Bon Appetit
14:20 – 14:30 Lubelski Węgiel Bogdanka – Case studies
14:30 – 14:40 Zakład Robót Remontowo-Budowlanych – Case studies
14:40 – 15:00 Odpowiedzialne innowacje, czyli co? (prelegent dr Marzena Cichorzewska, ekspert ROSIE), Szanse i możliwości dla firm z woj. lubelskiego – Projekt ROSIE (Interreg Central Europe) – Elżbieta Szulc-Wałecka, DGiWZ
15:40 -17:00 panel dyskusyjny: Współpraca ze środowiskiem akademickim oraz instytucjami otoczenia biznesu w ramach projektu ROSIE (Interreg Central Europe) – sala S6, Moderowane rozmowy B2B (moderator Giełda Eventów) – sala S5

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here