Co nowego w szkole

O tym, jakie zmiany przynosi nowy rok szkolny, opowiadała w ubiegły czwartek Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, podczas narady z dyrektorami szkół i przedszkoli z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty i tzw. „godzin karcianych”, powrót drożdżówek do sklepików oraz włączenie ocen z religii i etyki do średniej – m.in. takie zmiany wejdą w życie wraz ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym. Ale to i tak dopiero przedsmak rewolucji, jaka czeka polską oświatę w kolejnych latach.

Pierwszy września tuż, tuż. Jeszcze tylko kilka dni, a uczniowie znów zasiądą w szkolnych ławkach. W chełmskich szkołach publicznych w nadchodzącym roku szkolnym uczyć się będzie około 9100 uczniów, a w przedszkolach ok. 1560 dzieci. Naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpocznie około 215 uczniów (11 oddziałów), w pierwszych klasach gimnazjum około 500 uczniów (19 oddziałów), a w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjanych około 1320 uczniów (46 oddziałów).
Nowy rok szkolny zawsze wiąże się ze zmianami, a w tym razem będzie ich wyjątkowo dużo. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku szkolnego tylko dla 7-latków. Z kolei dzieci 6-letnie, które rok i dwa lata temu obowiązkowo maszerowały do pierwszych klas, teraz otrzymały prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie, o ile w roku poprzedzającym korzystały z wychowania przedszkolnego. Jeśli nie, to rodzice chcący zapisać je do szkoły muszą przedstawić opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki.
Wraz z nowym rokiem szkolnym do lamusa odchodzi sprawdzian szóstoklasistów. Ma to oszczędzić dzieciom stresu i zmniejszyć wydatki. Zwłaszcza, że wyniki testu i tak nie miały znaczenia w rekrutacji do gimnazjum.
– W harmonogramie przyszłorocznych egzaminów przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie ujęto sprawdzianu po szóstej klasie. To dowód na to, że sprawdzianu nie będzie – mówi Renata Janicka z biura krakowskiej OKE w Lublinie.
Komu darmowe książki
W tym się roku szkolnym część uczniów może liczyć na darmowe podręczniki. Otrzymają je uczniowie klas 1-3 i klas 4 i 5 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klasy gimnazjum. Ci uczniowie, którzy korzystają z darmowych książek powinni jednak pamiętać, aby je szanować, bo mają one jeszcze posłużyć kolejnym rocznikom.

Likwidacja godzin karcianych.
Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian wśród nauczycieli jest likwidacja tzw. „godzin karcianych”, czyli dwóch godzin w tygodniu, które każdy nauczyciel musiał przepracować z uczniami na rozwijanie ich zainteresowań lub korygowaniu braków, niezależnie od swego pensum dydaktycznego. Za prowadzenie zajęć w ramach takich godzin nie miał wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że formalne skasowanie godzin karcianych wcale nie oznacza, że tych zajęć już nie będzie. Związki zawodowe zwracają uwagę na to, że nowy przepis jest tak skonstruowany, że pozostawia spore pole do nadużyć. Zmiana nie wyklucza bowiem możliwości prowadzenia zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze.
Zmiany, zmiany, zmiany
Wraz z nowym rokiem szkolnym do szkolnych sklepików wracają drożdżówki. Tyle, że w wersji light, czyli z obniżoną zawartością tłuszczu. Kolejną nowością jest to, że oceny z religii i etyki będą wliczane do średniej. Uczeń, który uczęszcza zarówno na religię, jak i na etykę, będzie miał wpisane na świadectwie oceny z obu tych przedmiotów. Zmiany obejmą także maturzystów. Od nowego roku szkolnego zyskają oni nowe prawo. Chodzi o możliwość weryfikacji uzyskanej liczby punktów zdobytych na egzaminie maturalnym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Co więcej, będą mogli odwołać się od decyzji OKE. Wtedy praca zostanie sprawdzona ponownie przez innego egzaminatora. Nowością jest też możliwość sfotografowania swojej pracy podczas wglądu w nią. Zmienią się także nieco kompetencje kuratora oświaty. Będzie miał mniejszy wpływ na wybór dyrektora szkoły. Zmieni się bowiem skład komisji konkursowych – będzie w nich zasiadać po trzech przedstawicieli organu prowadzącego i organu nadzorującego oraz po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców.

Pożegnanie z gimnazjum
Wszystkie powyższe zmiany wydają się być jednak zaledwie kosmetycznymi poprawkami, w porównaniu do rewolucji, jaka szykuje się w kolejnym roku szkolnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2017 roku rozpocznie wdrażanie „nowego-starego” systemu edukacji. Zakłada on powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej, likwidację gimnazjów oraz 4-letnie liceum i 5-letnie technikum.
Podczas ubiegłotygodniowej narady dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zorganizowanej przez Lubelskie Kuratorium Oświaty nie padły jeszcze żadne konkrety odnośnie wdrażania nowego systemu.
– Prace nad konstruowaniem projektów aktów prawnych zawierających szczegółowe rozwiązania nowego systemu edukacji trwają – mówiła podczas narady Terasa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Prawdopodobnie poznamy je dopiero w połowie września.

Kiedy wolne?
Wraz z pierwszym września część uczniów rozpocznie zapewne odliczanie do kolejnych wakacji. Jeszcze zanim te nadejdą, będą mieć sporo okazji, by odpocząć od szkolnych obowiązków. Pierwszy długi weekend czeka ich od 11 listopada. Święto narodowe wypada w piątek, więc zyskają 3 dni wolnego. Zimową przerwę świąteczną zaplanowano między 23 grudnia a 1 stycznia. 2 stycznia, w poniedziałek uczniowie wrócą do szkół, a już 6 stycznia, w piątek rozpoczną kolejny długi weekend. Niedługo później, bo już 16 stycznia rozpoczną się ferie zimowe. Między 13 a 18 kwietnia zaplanowano wiosenną przerwę świąteczną. Zaraz po niej, między 19 a 21 kwietnia uczniowie trzecich klas gimnazjów będą mierzyć się z egzaminami. Kilka dni wolnych uczniowie dostaną też zapewne na początku maja. 28 kwietnia zajęcia zakończą tegoroczni maturzyści, a w dniach 4-26 maja zaplanowano egzamin dojrzałości. Zakończenie roku szkolnego obędzie się 30 czerwca. (mg, kw)