Co planują w Fajsławicach?

Rada Gminy Fajsławice jednogłośnie przyjęła budżet na 2023 r. Na inwestycje samorząd zapisał rekordowe 17 mln zł.

Budżet zakłada dochody na poziomie 33 mln zł, a wydatki na 36 mln zł. Prawie 3 mln deficytu pokryją kredyty i wolne środki pozostałe z ubiegłego roku. Jak informuje Aleksandra Granat z Urzędu Gminy Fajsławice, mimo trudnych czasów władze Fajsławic nie rezygnują z inwestycji, wręcz przeciwnie – przeznaczyły na nie rekordowe 17 mln zł. Najwięcej – 5,1 mln zł – kosztować będzie kontynuacja przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej.

4,8 mln zł gmina wyda na termomodernizację szkół; 4,1 mln zł na remonty dróg (m.in. drogi Fajsławice-Suchodoły-Siedliska), a 1,6 mln zł na rewitalizację centrum Fajsławic. 646 tys. zł pochłonie wymiana lamp sodowych na LED, 150 tys. zł – dostawa i montaż pompy próżniowej do przepompowni ścieków w Fajsławicach, 150 tys. zł – modernizacja świetlicy w Marysinie, a 145 tys. zł – instalacje odnawialnych źródeł energii. (kg)