Co szósty stracił pracę

– Ile osób zwolniono, a ile i na jakich stanowiskach zatrudniono w starostwie powiatowym po przejęciu władzy w powiecie po ubiegłorocznych wyborach samorządowych? – docieka radna Edyta Lipniowiecka. Z odpowiedzi, którą otrzymała wynika, że co prawda w tym czasie umowy o pracę rozwiązano z 15. z 88. wszystkich pracowników, ale liczbę etatów zredukowano do 77. Radna chciałby jednak wiedzieć jakie były powody rozwiązania poszczególnych umów oraz czy w nowej strukturze i w obecnym stanie osobowym urząd jest w stanie sprawnie funkcjonować.


Edyta Lipniowiecka (ŚWS) zwróciła się z interpelacją do starosty Łukasza Reszki o podanie liczby zwolnionych pracowników od 2018 roku do końca maja br. i liczby osób, którym nie przedłużono stażu wraz podaniem powodów wypowiedzenia umów oraz o informację, ile osób i na jakich posadach zostało w tym okresie zatrudnionych na etatach, stażach i pracach interwencyjnych. Radna zastanawia się również, czy po przeprowadzonej przez starostwo reorganizacji będzie ono w stanie sprawnie realizować wszystkie przepisane mu zadani.

Z odpowiedzi, której radnej udzielił sekretarz powiatu Mirosław Kwiatosz, wynika, że pracę w interesującym radną okresie stracili: sekretarz powiatu, podinspektor w Biurze Promocji i Przedsiębiorczości, kierownik Referatu Geodezji, referent w Referacie Geodezji i kierowca w Wydziale Administracyjno-Samorządowym, z którymi umowy rozwiązano za porozumieniem stron. Oprócz tego trzy osoby przeszły na emeryturę: podinspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej, inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. Poza tym z informacji sekretarza wynika, że dwie osoby zwolniły się same: podinspektor w Biurze Zdrowia i Spraw Wewnętrznych oraz audytor wewnętrzny, a wypowiedzenia dostali: podinspektor w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych, naczelnik Wydziału Administracyjno-Samorządowego i podinspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych. Natomiast podinspektor w Biurze Starosty i inspektor w Referacie Edukacji i Sportu zostali przeniesieni do innych jednostek na podstawie porozumienia między pracodawcami.

Kwiatosz pisze, że w tym czasie w starostwie na etatach zatrudniono pięć nowych osób – na podstawie ogłoszonego naboru: kierownika Referatu Edukacji i Sportu, radcę prawnego-koordynatora w Referacie Prawnym, radcę prawnego w tym samym referacie oraz sekretarza powiatu oraz na zasadzie porozumienia pracodawców samorządowych kierownika Referatu Geodezji.

– We wskazanym okresie nie zatrudniono osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – informuje dalej Mirosław Kwiatosz. – Od grudnia ubiegłego roku do dziś zakończyły się umowy o zorganizowanie stażu dla czwórki bezrobotnych, którzy byli zatrudnieni w Wydziale Infrastruktury Drogowej, Wydziale Komunikacji i Transportu, Wydziale Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Leśnictwa, a przyjęto na staż dwie osoby bezrobotne do Biura Samorządowego i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Na koniec sekretarz podaje, ile osób było zatrudnionych w starostwie na koniec poprzedniej kadencji, a ile obecnie. – Na 21 listopada 2018 roku łączna liczba osób pracujących na etatach wynosiła 88, a na 4 czerwca br. – 77 – wylicza Kwiatosz.

– Nie uzyskałam wszystkich odpowiedzi na zadane pytania i możliwe, że poproszę o jej doprecyzowanie. Ciekawa jestem czy Starostwo będzie dobrze funkcjonowało po ostatniej reorganizacji bez tych 11 osób. Jak urząd będzie działał bez Biura Promocji i Przedsiębiorczości, Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Administracyjno-Samorządowego, czy Zdrowia, które zostały zlikwidowane czy włączone do bura starosty? – komentuje Edyta Lipniowiecka. JN