Co zmienić w Świdniku?

Już wiadomo, że rewitalizacja obejmie najstarszą część Świdnika. W minionym tygodniu mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły i wziąć udział w spacerze po terenach przeznaczonych do odnowienia.
W Świdniku trwają właśnie przygotowania do stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument jest niezbędny do starania się o fundusze unijne na planowane inwestycje, ale nie tylko po to.
– Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia, stworzyć nowe funkcje odnawianych terenów, a także odbudować więzi społeczne. Obejmuje ona zatem nie tylko modernizację obiektów, ale skierowana jest również na prowadzenie działań społecznych – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.
W pierwszym etapie przygotowań do rewitalizacji Świdnik został podzielony na siedem części. W specjalnych ankietach mieszkańcy decydowali, który fragment miasta ich zdaniem powinien zostać poddany rewitalizacji. Najwięcej osób wskazało na śródmieście, czyli na część Świdnika rozciągającą się między: al. Lotników Polskich, ul. Kruczkowskiego, ul. Spółdzielczą, ul. Turystyczną, ul. Kosynierów, wzdłuż linii kolejowej i parku przy ul. Fabrycznej, ul. Warsztatową, Sportową, Żwirki i Wigury, do przejazdu kolejowego i Struga do al. Lotników Polskich.
Mieszkańcy określali również w ankiecie, jakie zagrożenia występują na wskazanych przez nich terenie, oceniali estetykę otoczenia, stan dróg, chodników, boisk, współpracę z władzami czy ofertę kulturalna i sportową. W miniony czwartek niemal cały dzień trwały konsultacje z mieszkańcami Świdnika. Na pl. Konstytucji 3 maja zostało zorganizowane plenerowe centrum informacyjne, w Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się spotkania ze specjalistami i warsztaty. Jednym z elementów konsultacji był również spacer studyjny po obszarze, który został wybrany do rewitalizacji.
Grupę poprowadził Adam Żurek, dyrektor MOK. – Będziemy zatrzymywać się w trzech głównych punktach, które zostaną wzięte pod uwagę w programie. Są nimi pl. Konstytucji 3 maja, okolice targu miejskiego i dawne obiekty Avii na ul. Fabrycznej – wymieniał Adam Żurek.
Jak zapowiadają przedstawiciele ratusza, zniszczone obszary na terenie miasta zostaną skatalogowane i wpisane do programu rewitalizacji. Dokument powinien być zakończony i przyjęty przez radnych do końca kwietnia przyszłego roku. Na potrzeby programu powstał również portal internetowy (www.rewitalizacja.e-swidnik.pl), na którym są zamieszczane wszystkie informacje i materiały koncepcyjne.
(kal)